Forslag til lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann

Publisert: 07.11.2020
Høring for forslag til forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene på Jæren og sørlige del av Ryfylke.

Kommunene Kvitsøy, Randaberg, Stavanger, Hjelmeland, Strand, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå har laget forslag til ny lokal avløpsforskrift. 

Ny avløpsforskrift for Jæren og sørlige del av Ryfylke er hjemlet i forurensningsforskriften, kapittel 12 og gjelder for utslipp av sanitært avløpsvann hus, hytter og lignende mindre enn 50 pe (personekvivalenter*).

Eventuelle merknader kan sendes til postmottak@sandnes.kommune.no innen 15.12.2020.

Aktuelle dokumenter:

* Personekvivalent eller personenhet er et uttrykk fra kommunalteknikk, og er et uttrykk for kapasitet og belastning i vannforsyning, kloakkanlegg og avløpsrensing. Personekvivalent er derfor ikke det samme som person. (Kilde: Wikipedia).

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?