Planområdet i Turkisveien 1

Detaljregulering for Turkisveien 1, vedtatt plan

Av: Kommunikasjon
Publisert: 27.06.2023
Melding om vedtak: Detaljregulering for Turkisveien 1, planid 2021001

Kommunestyret behandlet detaljregulering for Turkisveien 1 i møte 22.06.2023, sak 39/23.
Det ble vedtatt følgende:
Randaberg kommune vedtar detaljregulering for Turkisveien 1 i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12. Reguleringsplan for Grødem 3, øvre, plan ID 1975001, erstattes delvis.

Planvedtaket kan påklages innen 20.07.2023.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 som kommer av planen, må fremmes senest 3 år fra og med 29.06.2023.

Eventuell klage, krav om erstatning eller innløsning må sendes skriftlig til:
post@randaberg.kommune.no eller Randaberg kommune, Miljø og samfunnsutvikling, postboks 40,
4096 Randaberg.

Aktuelle dokument:
Saksdokumentene ligger i sak 39/23 (Kommunestyret) og på arealplaner.no. OBS: På grunn av tekniske problemer med kommunens planbase viser den digitale løsningen på arealplaner.no for tiden feil plankart. De nye plankartene finner du som PDF i fanen «Plandokumenter».

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?