Oversiktsbilde over planområdet i Dalveien. (pst, dronebilde tatt desember 2020).

Detaljregulering for Dalveien 3 og 5, vedtatt plan

Av: Kommunikasjon
Publisert: 19.09.2023
Melding om vedtak: Detaljregulering for Dalveien 3 og 5, planid 2021003.

Kommunestyret behandlet detaljregulering for Dalveien 3 og 5 i møte 14.09.2023, sak 60/23.

Det ble vedtatt følgende:

Randaberg kommune vedtar detaljregulering av Dalveien 3 og 5 i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12. Reguleringsplan for Dalen, planid 1979001 erstattes delvis.

Planvedtaket kan påklages innen 12.10.2023.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 som kommer av planen, må fremmes senest tre år fra og med 21.09.2023.

Eventuell klage eller krav om erstatning eller innløsning må sendes skriftlig til e-post:
post@randaberg.kommune.no, eller som brev til Randaberg kommune, Miljø og samfunnsutvikling, postboks 40, 4096 Randaberg.

Aktuelle dokumenter
Under her finner du linker til de viktigste saksdokumentene. Resten av dokumentene ligger i sak 60/23 og på arealplaner.no

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?