På den tidligere barnehagetomten på Grødem skal det bygges boliger. Her er dronebilde som viser plasseringen av tomten, nært både Grødem skole og busstraseen i Krystallveien.

Detaljregulering av Turkisveien 1

Av: Kommunikasjon
Publisert: 14.03.2023
Offentlig ettersyn: Detaljregulering av Turkisveien 1, planid: 2021001.

Kommuneplanutvalget vedtok 23. februar i sak 6/23 å sende detaljregulering av Turkisveien 1 på høring og legge den ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11.

Formålet med planforslaget er å omregulere den tidligere barnehagetomten til bolig jamfør kommuneplanen, og legge til rette til boligbebyggelse med 9–12 boenheter.

Kommunedirektøren gjør oppmerksom på at merknadene som kom inn i forbindelse med melding om oppstart, er kommentert i vedlegg «Merknadsdokument».

Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til:
post@randaberg.kommune.no eller Randaberg kommune, Miljø og samfunnsutvikling, postboks 40, 4096 Randaberg. 

Merknader kan også skrives direkte inn på arealplaner.no under fanen "Gi tilbakemelding". Merknadene blir arkivert i saken.

Frist for å komme med innspill er 4. mai 2023.

Invitasjon til informasjonsmøte
Det holdes åpent informasjonsmøte om planen torsdag 20.04.2023 kl. 17.00 i kommunestyresalen på Kommunehuset, Randabergveien 370. Velkommen!

Aktuelle dokumenter:

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?