Detaljregulering av Turkisveien 1

Publisert: 01.02.2021
Varsel om oppstart av planarbeid med privat detaljregulering av Turkisveien 1, planid 2021001.

Mestergruppen Arkitekter AS varsler, på vegne av Byggefirma Tunge AS, at reguleringsarbeid er startet i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 og 17-4

Byggfirma Tunge AS har kjøpt Turkisveien 1 på Grødem av Randaberg kommune. De ønsker å gjennomføre en detaljregulering for å tilrettelegge for blokkbebyggelse, uteoppholdsarealer og tilhørende infrastruktur.

Formålet med reguleringen er å fastsette rammene for utbygging av blokkbebyggelse på den tidligere barnehagetomten i Turkisveien 1.

Planen vil legge opp til en lavblokk i 2-3 etasjer med inntil 10 leiligheter. I tillegg planlegges det for nedgravd parkeringskjeller, gjesteparkering, private og felles uteoppholdsarealer, lekeplass og renovasjon.

Det er vurdert til at planen ikke utløser krav om konsekvensutgreiing etter plan- og bygningsloven § 4-2, forskrift  om konsekvensutredning.

Planoppstart kunngjøres også i avis, og med brev til direkte berørte parter og overordnede myndigheter.

Utbyggingsavtale
Det varsles samtidig, etter plan- og bygningsloven § 17-4, at det er igangsatt forhandlinger om utbyggingsavtaler med Randaberg kommune.

Kommentarer og innspill til planarbeidet:

Send høringssvar via digitalt skjema

Eller via e-post og brev til MG Arkitekter AS; e-post: kbt@mgarkitekter.no, brev: MG Arkitekter AS, Orstadvegen 112, 4353 Klepp stasjon. Kopi skal sendes til Randaberg kommune, e-post: post@randaberg.kommune.no, eller som brev til: Randaberg kommune, Miljø og samfunnsutvikling, postboks 40, 4096 Randaberg.

Frist for å komme med innspill er 03.03.2021.

Aktuelle dokumenter:

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?