Småbåthavnene i Harestadvika (den minste, til venstre i bildet) og Skiftesvik ligger vakkert til ved Byfjorden og innseglinga til Stavanger. Skiftesvik Båtforening har 123 båtplasser, 5 flytebrygger og en moloarm.

Detaljregulering av småbåthavnene i Harestadvika og Skiftesvik

Av: Kommunikasjon
Publisert: 21.09.2023
Melding om vedtak - korreksjon: Detaljregulering av småbåthavnene i Harestadvika og Skiftesvik, planid 2019003

Kommunestyret har behandlet saken i møte 22.6.2023, sak 38/23.

Randaberg kommune vedtar Detaljregulering av småbåthavnene i Harestadvika og Skiftesvik, planid 2019003, etter plan- og bygningslovens § 12-12.

Ved en feil falt tillegget «o_P1 tas ut av planen, og inngår i o_FRI3» ut av saksprotokollen for Kommunestyret.

Kommunestyret vedtok følgende:

Følgende reguleringsplaner erstattes helt eller delvis:

  • Reguleringsplan for småbåthavn i Harestadvika, planid 1978001 (helt)
  • Reguleringsplan for boligområde Harestadvika, planid 2000002 (delvis)
  • Reguleringsplan for Grødem 4, B, planid 1977003 (delvis)
  • Reguleringsplan for Skiftesvik boligområde, planid 1994001 (delvis)
  • Detaljregulering for Harestadvika boligområde, del av gnr 49/18, planid 2012002 (delvis)
  • o_P1 tas ut av planen, og inngår i o_FRI3

Vedtatte endringer er innarbeidet i plankart og bestemmelser.

Planvedtaket kan påklages innen 12.10.2023.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 som kommer av planen, må fremmes senest 3 år fra og med 21.09.2023.

Eventuell klage eller krav om erstatning eller innløsning må sendes skriftlig til:
post@randaberg.kommune.no eller Randaberg kommune, Miljø og samfunnsutvikling, postboks 40, 4096 Randaberg.

Saksdokumentene finner du i sak 38/23 (Kommunestyret) og på arealplaner.no under fanen «Plandokumenter».

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?