Småbåthavnene i Harestadvika (den minste, til venstre i bildet) og Skiftesvik ligger vakkert til ved Byfjorden og innseglinga til Stavanger. Skiftesvik Båtforening har 123 båtplasser, 5 flytebrygger og en moloarm.

Detaljregulering av småbåthavnene i Harestadvika og Skiftesvik

Av: Kommunikasjon
Publisert: 16.08.2023
Melding om vedtak: Detaljregulering av småbåthavnene i Harestadvika og Skiftesvik, planid 2019003.

Kommunestyret har behandlet saken i møte 22.6.2023, sak 38/23.

Det ble vedtatt følgende:
Randaberg kommune vedtar Detaljregulering av småbåthavnene i Harestadvika og Skiftesvik, planid 2019003, etter plan- og bygningslovens § 12-12.

Følgende reguleringsplaner erstattes helt eller delvis:

  • Reguleringsplan for småbåthavn i Harestadvika, planid 1978001 (helt)
  • Reguleringsplan for boligområde Harestadvika, planid 2000002 (delvis)
  • Reguleringsplan for Grødem 4, B, planid 1977003 (delvis)
  • Reguleringsplan for Skiftesvik boligområde, planid 1994001 (delvis)
  • Detaljregulering for Harestadvika boligområde, del av gnr. 49/18, planid 2012002 (delvis)

Vedtatte endringer er innarbeidet i plankart og bestemmelser.

Planvedtaket kan påklages innen 07.09.2023.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3, som kommer av planen, må fremmes senest tre år fra og med 17.08.2023.

Eventuell klage eller krav om erstatning eller innløsning må sendes skriftlig som e-post til: post@randaberg.kommune.no eller som brev til Randaberg kommune, Miljø og samfunnsutvikling, postboks 40, 4096 Randaberg.

Gå inn her for å lese alle dokumentene i saken, se under fanen «Plandokumenter».

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?