Detaljregulering av fortau i Smaragdbakken

Av: Kommunikasjon
Publisert: 06.04.2022
Varsel om oppstart av planarbeid. Detaljregulering av fortau langs deler av Smaragdbakken, planid 2022001.

Randaberg kommune varsler med dette, etter plan- og bygningsloven § 12-8, om oppstart av detaljregulering av fortau langs deler av Smaragdbakken, planid 2022001.

Hensikten med planen er å legge til rette for fortau langs deler av Smaragdbakken for å øke trafikksikkerheten i området.

Planen er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredning og faller ikke inn under vilkårene for konsekvensutredning, jf. plan- og bygningslovens kapittel 14 med tilhørende forskrifter.

Vi ber om at eventuelle innspill til planarbeidet sendes skriftlig til
e-post: post@randaberg.kommune.no, eller i brevs form til: Randaberg kommune, Miljø og samfunnsutvikling, postboks 40, 4096 Randaberg.

Frist for å komme med innspill er satt til 13.05.2022.

Aktuelle dokumenter:

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?