Dalveien 3 + 5

Av: Kommunikasjon
Publisert: 03.08.2021
Varsel om oppstart av planarbeid med detaljregulering av Dalveien 3 + 5, planid 2021003.

Randaberg kommune varsler oppstart av planarbeid etter plan- og bygningsloven § 12-8.

  • Hensikten med planen er å utvikle området og utnytte det bedre enn i dag.
  • Formålet (bolig) skal ikke endres i forhold til i dag.
  • Prosjektet er i tråd med overordnet plan. 
  • Det er ikke krav om konsekvensutredning for denne planen, jf. forskrift om konsekvensutredninger.

Berørte parter og andre interesserte kan uttale seg innen fristen 5. september 2021.

Send innspill og merknader skriftlig til:
E-post: post@randaberg.kommune.no, eller som brev til:
Randaberg kommune, Miljø og samfunnsutvikling, postboks 40, 4096 Randaberg.

Åpent møte
Randaberg kommune vil holde et informasjonsmøte om planarbeidet.
Dag: Torsdag 12.08.2021.
Tid: Kl. 17.00.
Sted: Kommunestyresalen, kommunehuset, Randabergveien 370.

Det blir anledning til å stille spørsmål til prosjektet og planen. Vi ber om påmelding med navn på deltakere, sammen med e-postadresse og telefonnummer. Påmelding sendes til anna.kraus@randaberg.kommune.no. Frist for påmelding er 10. august. Påmelding kreves for å sikre at vi klarer å opprettholde avstander i tråd med smittevernhensyn, samt for å kunne drive eventuell smittesporing.

Spørsmål?
Andre spørsmål til planarbeidet kan sendes til Anna Katharina Kraus.
E-post: anna.kraus@randaberg.kommune.no
Telefon: 51 41 41 00.

Aktuelle dokumenter:

Skisse: Planområdet, Dalveien 3 og 5. 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?