Coop Mega ligger sentralt i Randaberg sentrum.

Coop-tomten

Av: Kommunikasjon
Publisert: 09.11.2022
Varsel om oppstart av planarbeid. Detaljregulering av felt S6, Coop-tomten, plan ID 1127 2022004.

Brandsberg-Dahls Arkitekter AS gir med dette melding etter plan- og bygningsloven § 12-8 om at det er satt i gang reguleringsarbeid av felt S6, Coop-tomten.  

Formålet med planen er å etablere ny butikk for Coop, samt legge til rette for sentrumsutvikling i Randaberg.

Kart: Foreløpig plangrense.

Det skal reguleres til ulike sentrumsformål som forretning, kontor, tjenesteyting, bolig, samt torg, uteoppholdsarealer, lekeplasser m.m. Planen krever ikke konsekvensutredning og planprogram, jf. § 6 og/eller § 8, da den i all hovedsak er i tråd med gjeldende områderegulering for sentrum.

Eventuelle innspill til planarbeidet sendes som brev til: Brandsberg-Dahls Arkitekter AS, Engelsminnegaten 16A, 4008 Stavanger eller via e-post: pco@bda.no innen 20. desember 2022.

Aktuelle dokument:

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?