Grødemtoppen ligger langs Torvmyrveien, vest for Grødem kirke på Øvre Grødem.

Boligområdet «Grødemtoppen»

Av: Kommunikasjon
Publisert: 31.10.2023
Offentlig ettersyn: Detaljregulering av boligområdet ved Torvmyrveien, Øvre Grødem, planid 2022002.

Kommuneplanutvalget vedtok 31.8.2023 i sak 34/23 å sende Detaljregulering av boligområde ved Torvmyrveien, Øvre Grødem, planid 2022002 på høring og legge den ut til offentlig ettersyn etter plan og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11. Vedtaket er gjort med en del endringer, og plandokumentene er oppdatert i samsvar med vedtaket.

Oppdaterte dokumenter finner du på arealplaner.no under «Plandokumenter».

Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging av areal avsatt til boligformål i kommuneplanen. Området reguleres til bolig med tilhørende funksjoner i tråd med overordnet plan.

Kommunedirektøren gjør oppmerksom på at merknadene som kom inn i forbindelse med melding om oppstart, er kommentert i «Merknadsdokument».

Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til: post@randaberg.kommune.no, eller som brev til Randaberg kommune, Miljø og samfunnsutvikling, postboks 40, 4096 Randaberg.

Merknader kan også skrives direkte inn på arealplaner.no under fanen «Gi tilbakemelding». Alle merknader blir arkivert i saken.

Frist for å komme med innspill er 15.12.2023.

Invitasjon til informasjonsmøte

Det holdes åpent informasjonsmøte om planen torsdag 23.11.2023 kl. 17.00 i kommunestyresalen på Kommunehuset, Randabergveien 370, 4070 Randaberg. Velkommen!

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?