Begrenset høring: Detaljreguleringsplan for Randabergveien 333

Av: Kommunikasjon
Publisert: 30.11.2021
Randaberg kommune oversender "Detaljreguleringsplan for Randabergveien 333 – gnr./bnr. 47/89, 47/243, 47/350, 47/369 og 47/501" på begrenset høring.

Plandokumentene er oppdatert. Planområdet er noe utvidet etter førstegangsbehandling.

Det er lagt inn venstresvingefelt og teknisk løsning for adkomst, samt enkelte endringer i bestemmelsene knyttet til innsigelser og resultat av mekling.

Eventuelle merknader sendes skriftlig til e-post: post@randaberg.kommune.no, eller som brev til Randaberg kommune, Miljø og samfunnsutvikling, postboks 40, 4096 Randaberg.

Frist for å komme med merknader er 31.12.2021.

Dokumentene i saken:

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?