Illustrasjonsbilde Randabergveien 333

Detaljreguleringsplan for Randabergveien 333

Av: Kommunikasjon
Publisert: 09.06.2023
Begrenset høring: Detaljreguleringsplan for Randabergveien 333, planid 2019001

Om planforslaget
Planområdet er noe utvidet for å få på plass trafikkløsning med venstresvingefelt og felles adkomst for boliger i sørøst. Utvidelsen er såpass begrenset at kommunens vurdering er at en begrenset høring er tilstrekkelig. Det er ikke nye parter i saken, selv om planområdet utvides noe.

Planforslaget legger opp til en utvidelse av detaljhandel til maksimalt 1700 kvadratmeter knyttet til én enkelt næringsvirksomhet, og for fremtidig utnyttelse av området til kombinert forretning, kontor og industri. Planforslaget legger videre opp til at det skal etableres venstrevingefelt og adkomst til næringsområdet i henhold til håndbøker og normer, hvor den vestlige trafikkøya (o_VG1) opparbeides overkjørbar for landbruksmaskiner for å sikre en god tilgang til landbruksavkjørselen vest for næringsområdet.

Planen har var ute til offentlig ettersyn høsten 2019, og på en begrenset høring på slutten av 2021. Plandokumentene er nå justerte for å imøtekomme innspill og innsigelser til planforslaget.

Mulighet for å komme med merknader
Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til:
post@randaberg.kommune.no eller Randaberg kommune, Miljø og samfunnsutvikling, postboks 40, 4096 Randaberg.

Frist for å komme med merknad er 01.07.2023.

Aktuelle dokumenter:

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?