Om folkehelse

"Så lenge man har helsen i behold". Det har alltid vært omkvedet til de gamle. Men det er faktisk noe som angår alle i alle aldre. En god helse er en viktig del av det å ha et godt liv.

Innhold

  Vi er alle ansvarlig for å ta vare på vår egen helse. Men det fritar ikke kommunen fra å spille en viktig rolle når vi skal påvirke og oppdra. Vi skal ikke bare legge forholdene til rette for at alle skal inkluderes i samfunnet, vi skal også hjelpe folk å etablere sunne matvaner og øke sin fysiske aktivitet.

  Slik vil vi ha det
  • Vi skal skape en romslig og inkluderende kommune hvor vi bryr oss hverandre - uavhengig av sosiale forhold og interesser.
  Og slik gjør vi det
  • Vi skal sørge for at alle har det godt i Randaberg.
  • Vi skal gjøre Randaberg til en kommune med fysisk aktive innbyggere.
  • Vi skal gjøre det enklere å velge det sunne.
  • Vi skal la målet om en styrket folkehelse prege alle planer der det er naturlig.
  Vi skal se menneskene

  Vi skal også sørge for at våre medmennesker blir sett – at de blir inkludert i fellesskapet og opplever gleden ved å være en del av det. Det innebærer også en bevisst satsing mot rusmisbruk.

  Vi skal forebygge

  Vi skal jobbe aktivt for å forebygge at ungdom begynner å røyke, drikke eller prøve narkotika. Dessuten må vi skape reelle muligheter for avvendte rusbrukere, slik at de kan komme inn igjen i Randaberg-samfunnet.

  Folkehelseinstituttet utgir hvert år en folkehelseprofil for alle kommuner og fylke. Profilene blir publisert i perioden januar-mars. Folkehelseprofilen er et bidrag til kommunens arbeid med å skaffe seg oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne, jamfør lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?