Du er her: Hjem / Om folkehelse

Om folkehelse

"Så lenge man har helsen i behold". Det har alltid vært omkvedet til de gamle. Men det er faktisk noe som angår alle i alle aldre. En god helse er en viktig del av det å ha et godt liv.

Innhold

  Vi er alle ansvarlig for å ta vare på vår egen helse. Men det fritar ikke kommunen fra å spille en viktig rolle når vi skal påvirke og oppdra. Vi skal ikke bare legge forholdene til rette for at alle skal inkluderes i samfunnet, vi skal også hjelpe folk å etablere sunne matvaner og øke sin fysiske aktivitet.

  Slik vil vi ha det
  • Vi skal skape en romslig og inkluderende kommune hvor vi bryr oss hverandre - uavhengig av sosiale forhold og interesser.
  Og slik gjør vi det
  • Vi skal sørge for at alle har det godt i Randaberg.
  • Vi skal gjøre Randaberg til en kommune med fysisk aktive innbyggere.
  • Vi skal gjøre det enklere å velge det sunne.
  • Vi skal la målet om en styrket folkehelse prege alle planer der det er naturlig.
  Vi skal se menneskene

  Vi skal også sørge for at våre medmennesker blir sett – at de blir inkludert i fellesskapet og opplever gleden ved å være en del av det. Det innebærer også en bevisst satsing mot rusmisbruk.

  Vi skal forebygge

  Vi skal jobbe aktivt for å forebygge at ungdom begynner å røyke, drikke eller prøve narkotika. Dessuten må vi skape reelle muligheter for avvendte rusbrukere, slik at de kan komme inn igjen i Randaberg-samfunnet.

  Folkehelseinstituttet utgir hvert år en folkehelseprofil for alle kommuner og fylke. Profilene blir publisert i perioden januar-mars. Folkehelseprofilen er et bidrag til kommunens arbeid med å skaffe seg oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne, jamfør lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven). Statistikken er fra siste tilgjengelige periode per oktober 2014.

   

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?