Du er her: Hjem / Krisen i Ukraina / Egenberedskap

Egenberedskap

Innhold

  Egenberedskap

  Uavhengig av situasjonen i Ukraina, anbefaler Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB alle husstander å være rustet til å klare seg selv i eget hjem i minst tre døgn. Å forberede seg vil være lurt hvis det skjer noe som gjør at vi mister tilgangen på viktige varer og tjenester – som strøm, telekommunikasjon, vann eller andre ting vi er avhengig av for å få hverdagen til å gå rundt.

  Det er ingen grunn til å hamstre matvarer og husholdningsartikler. 

  På sikkerhverdag.no kan du lese mer om egenberedskap og hva du bør ha hjemme.

  Kommunens fokus er tryggheten til innbyggerne.

  Vi følger opp de tiltakene og føringene vi får fra Statsforvalteren og andre myndigheter.

  Randaberg kommune har en egen beredskapsorganisasjon, som trer sammen når en hendelse har inntruffet, eller det er indikasjoner på at noe kan skje. Det kan være branner, ulykker, cyberangrep eller katastrofer.

  Jodtabletter 

  Kommunen følger nasjonale råd om jod, og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet skriver at det er lite sannsynlig at vi vil få bruk for jodtabletter som resultat av krigen i Ukraina.

  Dersom det skulle skje et utslipp av radioaktive stoff i Ukraina, vil konsekvensene for Norge være begrenset på grunn av avstanden mellom landene. Selv med et stort utslipp i Ukraina, der vinden blåser mot Norge, så vil det ikke ha konsekvenser for liv og helse. Det vil derimot kunne bli tiltak i norsk matproduksjon.

  Jodtabletter skal kun benyttes dersom beredskapsmyndigheter gir beskjed om det. Les mer om jodtabletter.

  Offentlige tilfluktsrom

  Her finner du informasjon om offentlige tilfluktsrom i Randaberg.

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?