Folkehelseoversikten 2023

Folkehelse i kommunen defineres som "befolkningens helsetilstand og hvordan helsa fordeler seg i befolkningen".

Ungdata-undersøkelsen

Hvordan er det å være ung i Randaberg? Her kan se du litt mer om det, hentet fra Ungdata-undersøkelsen 2022.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om folkehelse? 
Kontaktperson: Anne Grødem
Telefon: 12 34 56 78
E-post: post@randaberg.kommune.no.

Frisklivssentralen har åpent mandag-søndag kl. 08-12.

Trenger du hjelp? Til et eller annet? Vi er beredt!