Bruksvilkår for bysykkelen

Publisert: 05.01.2021
Orientering om endring i vilkår for bruk av bysykkelen, som gjelder fra 11. januar 2021.

Utfordring
Bysykkeltilbudet er veldig populært, og det har i lang tid vært stor etterspørsel etter bysykler. Den enorme populariteten har også ført til mye slitasje på syklene. Derfor har vi hatt mange sykler på verksted. Vi ønsker å ha et bysykkeltilbud hvor det «alltid» er sykkel tilgjengelig når og der folk trenger det – så langt det lar seg gjøre. Vi må lage et tilbud som er rettferdig og bærekraftig, både når det gjelder hvordan sykkelen brukes og hvor tilgjengelig syklene er, og selvfølgelig når det gjelder forsvarlig bruk av offentlige midler.

Mål

 • Å gi Rogalendinger verdens beste bysykkelordning
 • Å gjøre bysykkelen tilgjengelig for flest mulig.
 • Å ha flere bysykler ute blant folk (og ikke på verksted).
 • Å ha midler til vedlikehold, reparasjon og videreutvikling av tilbudet, f.eks. å utvide antall ladestasjoner.

Løsning
For å gjøre bysykkelen tilgjengelig for flere gjør vi følgende tiltak:

 • Vi setter ut flere bysykler.
 • Vi fortsetter å bygge ut flere ladestasjoner.
 • Vi redesigner deler av sykkelen (blant annet for å ta bort muligheten for å være to på sykkelen samtidig – noe som har ført til mye skader på syklene).
 • Vi endrer brukervilkårene.

Hva er endringen i brukervilkår?
Fra 11. januar 2021 vil vi endre vilkårene for bysykkelen:

 1. Fra 1 time til 15 min inkludert i billetten, deretter 1 kr per minutt.
 2. Månedskort blir erstattet av egen pris for kun bysykkel. Det vil koste 10 kr å ta ut en sykkel og 1 kr per minutt fra første minutt.

Hva er grunnen til at vi gjør endringen?

 • For å gjøre bysyklene tilgjengelig for flere.
 • - For å kunne tilby en mer rettferdig, sømløs og enkel brukeropplevelse.
 • Fordi vi forvalter offentlige midler og har ansvar for å bruke disse på en best mulig måte for flest mulig innbyggere. I dag er bysykkelen for billig sammenlignet med lignende ordninger (sparkesykler og andre bysykkelordninger), og sett opp mot andre reisetilbud generelt.

Fordeler

 • Bysykkelen blir tilgjengelig for flere.
 • Det blir mulig å leie bysykkel per minutt.
 • Korte turer blir billigere. (Fram til nå har en måtte kjøpe en enkeltbillett til 40 kr dersom man kun benytter sykkelen i 15 min. Nå kan du betale 25 kr (10 kr for å ta ut sykkelen og deretter 1 kr per minutt).
 • Ansatte i HJH-bedrifter beholder leietiden på 1 time (blant andre ansatte i Randaberg kommune).
 • Ansvarlig og rettferdig bruk av offentlige midler.
 • Et mer bærekraftig tilbud som gir bedre grunnlag for videreutvikling

Ulemper

 • Redusert tid inkludert i billetten kan oppfattes negativt for den enkelte.
 • Månedskort er lite brukt og tas bort, men noen kan savne dette.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?