Vedtekter for barnehager i Randaberg kommune

1. februar 2023 ble vedtektene for barnehagene oppdatert og endret.

Søk redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid er for familier med lav inntekt.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om barnehagene: 

Kontaktperson: Anna Hovda Aanestad
Telefon: 45 87 73 09
E-post: post@randaberg.kommune.no.

Styrket barnehage:

Kontaktperson: Wenche Kvalvik Vasshus
Telefon: 40 06 03 86
E-post: post@randaberg.kommune.no.