Vil du hjelpe flyktninger fra Ukraina med bolig?

Av: Kommunikasjon
Publisert: 07.03.2022
De som har ledig husrom kan ta kontakt med Randaberg kommune ved å fylle inn i vårt skjema, slik at vi får en oversikt over mulige bosteder for ukrainske flyktninger.

Det er UDI som har ansvaret for å koordinere flyktninger. Kommunen bidrar med å få en oversikt over mulige bosteder, som bruker når vi får forespørsler fra UDI om bosetting. 

Vi vil ta kontakt med aktuelle som har meldt inn en boligmulighet.

Gjelder det selvbosetning (AMOT), ta kontakt med servicetorget.

Før du tar kontakt med kommunen kan du lese og få god informasjon om utleie på denne nettsiden www.boligdugnaden.no. Nettsiden er utviklet i et samarbeid mellom Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), Husleietvistutvalget (HTU) og Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD).

Flere huseiere som melder om ledig bolig har ikke godkjent leilighet. Dette kan du nå få gjennom forenklet bruksendring som koster 2 300 kroner. Det er leiligheter oppført før 01.07.2011 som det kan søkes bruksendring til.

Dette er bruksendring
Søknadsskjema på papir

Bruksendring i eldre boliger - Direktoratet for byggkvalitet (dibk.no)

Har du spørsmål, eller vil snakke med noen i kommunen om dette? 
Ta kontakt med Randaberg kommune i åpningstiden.

Skjema for ledig boenhet

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?