Meld inn kandidater til ungdomsrådet før 22. juni

Av: Borghild Gudmestad
Publisert: 14.06.2022
Kommunestyret skal velge flere kandidater til det lovpålagte ungdomsrådet, og dette haster.

— Ungdom skal ha en formell kanal der de kan ytre seg og bli hørt, sier Maria Førsvoll, leder av ungdomsrådet i Randaberg kommune.

Nå trengs det flere kandidater mellom 13 og 19 år. Er dette noe for deg? 

Her kan du foreslå kandidater

Hva og hvordan kan ungdommene i Randaberg gjøre noe for å påvirke sin hverdag og det som angår dem? Jo, i ungdomsrådet! Politikk! Ungdomsrådet er et lovpålagt rådgivende organ som skal uttale seg i saker som angår ungdom. Kommunestyret skal lytte til rådet på lik linje som eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. I kommunestyret 22. juni må det velges flere kandidater til ungdomsrådet. Det trengs ni representanter for å bli et fullstendig råd, i tillegg til 18 vararepresentanter. Da trengs det engasjerte Randaberg-ungdommer som kan påvirke valg i hverdagen. Hvorfor skal man bruke tid på dette? Jo, politikerne er pliktet til å høre på hva disse folkevalgte politikerne i rådet mener og tar opp, det er lovpålagt. Ungdommene har en stemme.

Ganske ferskt

Randaberg sitt første ungdomsråd ble opprettet same året som Covid 19 kom og snudde hverdagen opp ned for mange. Likevel har ungdomsrådet i Randaberg vært aktivt og deltatt politisk under korona. 

 Maria Førsvoll (19) har vært leder og Sivert Goa (17) nestleder. De er begge glade for erfaringen de har gjort seg så langt, og er tydelige på at de har en stemme i ungdomsrådet.

— Rådet er lovpålagt og rådgivende, vil du noe skal forandres på så må man inn i ungdomsrådet! Det er det som teller, slår Maria fast.

Sivert mener at det har vært både lærerikt og gøy å være med.

— Man får bestemme litt på hva man mener og føler. Hva som er best for ungdom flest.  

— Hvorfor er det viktig?

— Om eldre folk skal bestemme over alle i kommunen er det ikke sikkert alle har barns og ungdommer sine tanker og meninger. Det er viktig å legge fram det som vi vil, gjøre Randaberg attraktiv for alle, sier Sivert.

Engasjerte

Han og Maria diskuterer ivrig både veier og fortau, og savn etter mer grønt i sentrum, og der de synes prioriteringen ikke er god nok. Det mangler ikke på engasjement, hverken på gjeldende ungdomstilbud i kommunen og farlige veier. Nå håper de flere melder seg og vil påvirke kommunestyret.

Maria sier det er så viktig at ungdom blir hørt.

 — Ungdom skal ha en formell kanal der de kan ytre seg og bli hørt.  Det er lavterskel å være med. Du trenger ikke å ha erfaring fra før av. Vi har satset på mangfold, sier Maria.

Hun synes det har vært svært lærerikt og kjekt å være med i ungdomsrådet.

Ordfører Jarle Bøe (Sp) er svært opptatt av ungdomsrådet.

— Gjennom hundre år har mennesker i Randaberg vært med og formet landsbyen år. Ungdommen skal være med. Vi trenger deres stemmer og høre hvordan de ønsker at framtida skal se ut. De former framtiden til Randaberg. Dette er svært viktig.      

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?