Du kan nå søke om tilskudd til kulturtiltak i 2024

Tilskudd til kulturtiltak 2024

Av: Kommunikasjon
Publisert: 06.02.2024
Lag og foreninger kan nå søke om kommunalt tilskudd til kulturtiltak for 2024. Søknadsfrist er 1. mars 2024.

Driftstilskudd
Søknadsskjemaet «Driftstilskudd til frivillige organisasjoner» skal benyttes for følgende søknader:

  • tilskudd til drift av barne- og ungdomsarbeid (omtales som søknad om medlemstilskudd i søknadsskjemaet)
  • drift av private kultur- og idrettsanlegg
  • reisestøtte til mesterskap
  • tilskudd til utstyr
  • tilskudd til administrative stillinger

Foreninger og lag som har årsmøte etter søknadsfristen bes sende inn selve søknadsskjemaet innen 1.mars, og samtidig opplyse om når regnskap/årsmelding kan forventes ettersendt.

Driftstilskudd til frivillige organisasjoner 

Tilskudd til «Sommer i Randaberg»
Har din organisasjon lyst til å arrangere sommerskoler/ferieaktiviteter for barn og unge? Søk på skjema for «Kultur og idrettstilskudd».

Dere som ønsker å gjennomføre sommertilbud innenfor idrett kan krysse av for idrettsarrangement, dere som har andre typer tilbud kan velge kulturarrangement.

De som mottar tilskudd, forplikter seg til å:

• ha friplasser for barn og unge i lavinntektsfamilier
• administrere eget tilbud (påmeldinger, markedsføring osv.)
• gi en kort skriftlig tilbakemelding, med regnskap, til kommunen når aktiviteten er gjennomført.

Det er satt av 240 000 kr til ordningen i 2024. Det kan maksimalt innvilges 50 000 kr per søker.

Kultur og Idrettstilskudd

Tilskudd til arrangement
Søknadsskjema «Kultur og idrettstilskudd» skal brukes for de som søker tilskudd til arrangementer. (Løpende søknadsfrist). 

Kultur og idrettstilskudd

Nasjonale og regionale tilskuddsordninger
Det er mange nasjonale og regionale tilskuddsordninger som har søknadsfrist i ukene framover. Her er en håndfull tips som kan være aktuelle for dere å søke på:

Vil du høre alt om kommunens tilskuddsordninger på 15 minutter?
Hør vår lokale Podcast om tilskudd.

Har du spørsmål om de kommunale tilskuddsordningene?
Ta kontakt med Ingunn Moa, leder - Kultur, idrett og fritid
E-post ingunn.moa@randaberg.kommune.no eller telefon: 90 69 99 83.

Mer informasjon om elektroniske søknadsskjema, og retningslinjer finner du her: https://www.randaberg.kommune.no/innhold/kultur-idrett-fritid/tilskudd-stipend-og-priser/

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?