Illustrasjonsbilete feriereiser.

Tilskudd til dekning av ledsagers utgifter på feriereiser

Av: Kommunikasjon
Publisert: 30.01.2024
Det kan nå søkes om tilskudd til dekning av ledsagers utgifter på feriereiser.

Du kan søke om få dekket ferieutgifter for ledsageren din hvis du 

  • har behov for ledsager på ferie og helgeturer
  • er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å klare daglige oppgaver

Støtten dekker ledsagers utgifter til reise, mat/drikke og losji. 

Søknadsfrist: 1. mars 2024.

Søknadsskjema ledsagerutgifter 2024

Personer som kommer inn under § 3-2.6 b i helse- og omsorgstjenesteloven kan søke om dekning av ledsagerutgifter ved reise. Søker må være 14 år i søkeåret, men ved stort hjelpebehov kan det søkes om dispensasjon.

Retningslinjer for dekning av ledsagerutgifter ved feriereiser

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?