I år har spesielt avgiftene for vann og avløp økt mye. IVAR forklarer dette med økte rentesatser, høyere strømpriser og at tidligere års overskudd for vann og avløp er brukt opp. (Illustrasjonsfoto).

Synes du de kommunale gebyrene har økt mye? Det finnes det en grunn til

Av: Kommunikasjon
Publisert: 15.03.2023
Det er spesielt vann- og avløpsgebyrene som har økt mye dette året.

De kommunale avgiftene i Randaberg har i år samlet gått opp med 21,7 prosent. Den største økningen i avgifter er innenfor avløp, der gebyret øker med 47 prosent.

Her kan du lese mer om kommunale avgifter

Hvordan slår dette ut?

"Vår" familien Rygg på fem, som bor i en bolig på 200 kvadratmeter må betale 5 892 kroner for avløp i 2023. I fjor var den samme regningen på 4 007 kroner. For familien betyr dette 1 885 kroner mer å betale for i avløp i år.

Regneeksempel for familien Rygg for kommunale avgifter i 2023

Tabell som viser vårt regnestykke på kommunale avgifter for familien Rygg. 

Billigere for familier - dyrere for enslige eller par uten barn

  • Feiing og tilsyn øker avgiften med 11,4 prosent, som for familien betyr en mindre økning, fra 351 kroner i 2022 til 391 kroner i år.
  • Renovasjon øker med 6,8 prosent. Dette gir en økning på 216 kroner, fra 3 183 til 3 399 kroner.
  • Vannavgiften øker med 29 prosent, som gir familien en økning på 828 kroner, fra 2 854 til 3 682 kroner.
  • Totalt betalte familien 13 425 kroner i kommunale avgifter i 2022. I år stiger regningen til 16 334 kroner, en økning på rundt 3 000 kroner.
  • Samtidig viser regnestykket at denne familien, med tre barn i barnehage, skolefritidsordning og kulturskole, får redusert utgiftene sine i år med over 17 prosent i forhold til i 2022. Totalregningen til familien Rygg kommer derfor på 94 248 kroner i 2023, mot 113 675 kroner i fjor, en innsparing på mer enn 19 000 kroner. Hovedgrunnen er at utgiftene til skolefritidsordningen er halvert i år.
  • Enslige og par uten barn vil derimot få en klar økning i utgiftene dette året.

Hvorfor er avløp og vann mye dyrere i år?

  • Avgiftene for vann, avløp og renovasjon er til selvkost, som betyr at innbyggerne betaler det disse tjenestene faktisk koster.
  • IVAR, som er vårt vann- og avløpsselskap, har selv forklart at årsaken til avgiftsbykset i hovedsak skyldes tre forhold: økte rentesatser, høyere strømpriser og at tidligere års overskudd for vann og avløp er brukt opp. De skriver i sin egen økonomirapport for 2023 at — overskuddet ikke kan brukes til å holde gebyrene lavere enn det årlig selvkost skulle tilsi, slik det ble gjort for 2021 og 2022.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?