Skisse til ny skolestruktur i Randaberg kommune

Av: Ove Sveinung Tennfjord
Publisert: 09.03.2022
I forbindelse med 2022-budsjettet bad politikerne om en utredning av skolestrukturen i kommunen. Administrasjonen har nå levert skisse til ny organisering av skolene i Randaberg.

I tekstvedtaket fra politikerne i kommunestyret i desember i fjor, ble administrasjonen bedt om å se på virkningene av å flytte ungdomstrinnet på Goa skole over til Harestad skole, i tillegg til det å samle alle ungdomsskoleelevene under samme tak.

Her er hele tekstvedtaket fra kommunestyret:
"Det har over mange år vært diskusjon om skolestrukturen i Randaberg, spesielt knyttet til 1-10 skole på Goa sett opp mot ren ungdomsskole på Harestad. Kommunedirektøren bes nå utrede skolestrukturen for å se på den best mulige organiseringen av skolene i Randaberg. Dette innebærer også utredning av å flytte ungdomstrinnet på Goa over til Harestad og felles ungdomsskole på Harestad for alle skolene i Randaberg".

Fire ulike skolemodeller
I notatet fra skoleadministrasjonen, Skolestruktur i Randaberg kommune, er det oversikt over fire ulike modeller for ny struktur. 

 • Modell 1: Som i dag.
  Kommunen beholder skolestrukturen slik den er i dag, med tre kombinerte barne- og ungdomsskoler. 
 • Modell 2: Harestad skole 1.-4. trinn og 5.-10. trinn.
  Harestad skole deles opp i to selvstendige skoler: Harestad skole 1.-4. trinn og Harestad skole 5.-10. trinn. Denne modellen gir ingen endring for Goa skole og Grødem skole.
 • Modell 3: Flytte ungdomstrinnet fra Goa skole til Harestad skole.
  Ungdomstrinnet fra Goa skole flyttes til Harestad skole. Samtidig flytter 5.-7. trinn fra Harestad skole til Torvmyrveien 7, og vi oppretter Harestad barneskole, Harestad ungdomsskole og Goa barneskole.
 • Modell 4: Én ungdomsskole i Randaberg kommune.
  Som modell 3, men der ungdomstrinnet på Grødem skole blir flyttet til Harestad ungdomsskole. Denne modellen gir kommunen tre barneskoler og én ungdomsskole.

Notat om framtidig skolestruktur i Randaberg kommune

Notatet gir ikke alle svarene
Notatet dekker ikke alle spørsmål fra elever, foreldre, ansatte og andre.

— Mange spørsmål vil vi ikke kunne svare ordentlig på, før vi endrer skolemodellen i kommunen. Vi kan si noe om hvilke muligheter og utfordringer modellene kan gi, men vi kan ikke være sikre på hvordan det vil slå ut i praksis. Å endre skolemodellen er en stor endring, med mange konsekvenser som er vanskelige å forutsi, leser vi i notatet fra administrasjonen.

Du kan stille spørsmål
Hvis du trenger svar på noe, kan du stille spørsmål. Her vil du også se hva andre har lurt på, og hvilke svar de har fått.

Her kan du stille spørsmål om ny skolestruktur

Åpen høring
I tilknytning til notatet er det lagt til rette for en åpen høring for innbyggerne i kommunen. Via en egen nettside kan alle som ønsker det komme med tilbakemeldinger på forslagene, eller foreslå egne alternativer som ikke er nevnt i notatet.

Her kan du delta i åpen høring for ny skolestruktur

Frist for tilbakemeldinger og høring
Lørdag 30. april er frist for å komme med tilbakemeldinger på de ulike forslagene. 

Hva skjer videre?
Etter at høringsrunden er avsluttet i april, blir alle tilbakemeldingene samlet i en sak som går til Ungdomsrådet, Hovedutvalg for oppvekst og kultur og Kommunestyret i mai.

Bildet: Illustrasjon av nye skolemodeller i Randaberg kommune. 

Illustrasjon ny skolemodell i Randaberg kommune

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?