Ola Randeberg ble tildelt Kulturprisen for 2022.

Prisdryss under ordførerens nyttårsmottakelse 2023

Av: Kommunikasjon
Publisert: 01.01.2023
Ola Randeberg var blant prisvinnerne i Varen første nyttårsdag. Han fikk kulturprisen for sin innsats gjennom 70 år i Randaberg IL. Sven Halsne ble pensjonistprisvinner, og Randaberg Landsbyforening kan smykke seg med tittelen Årets bedrift 2022.

Her kan du lese mer om alle prisutdelingene i Varen kulturscene 1. januar 2023.

Kulturprisen: Ola Randeberg

Årets mottaker av kulturprisen har gjennom mange tiår vært en bærebjelke og institusjon i en av kommunens frivillige organisasjoner. Mange kjenner prismottakeren som buss-sjåfør og kioskeier. Men det er altså for sin innsats i et idrettslag gjennom 70 år at personen mottar kulturprisen.

Mottakeren av årets kulturpris har vært aktiv spiller, frivillig, og ansatt. Vedkommende har lagt ned en stor frivillig innsats i Randaberg Fotball, hvor han har vært både formann, hatt verv i ulike komiteer, organisert dugnader og vært bingooppleser. Han har også bidratt rundt A-laget som oppmann og utstyrsansvarlig.

Som keeper debuterte han i 1951 på A-laget i en alder av 13 år, og han topper fortsatt adelskalenderen med 521 A-kamper. Han er æresmedlem i klubben og er tildelt Rogaland-Idretten sin ærespris.

Som 67-åring tok han fatt på oppgaven som vaktmester på Idrettshuset. En deltidsstilling han hadde helt til februar 2022, da han ble pensjonist på heltid som 83-åring. Gjennom de siste 15 årene har han klippet gressbanen, skiftet lysrør, hengt opp reklameskilt, og leid ut lokaler – alltid med det gjenkjennelige smilet på plass.

Årets kulturprisvinner er primus motor for vaffelgjengen som samles hver tirsdag formiddag på Idrettshuset. Der er alle velkommen enten de er gamle Randabergspillere, kompiser eller andre som bare vil være med på å løse verdensproblem, snakke fotball eller høre gode gamle historier.

Mottakeren av årets kulturpris er en ekte ildsjel, med et stort hjerte for Randabergfotballen.

Randaberg kommunes kulturpris kan tildeles enkeltpersoner eller organisasjoner som har gjort en stor innsats innen kulturområdet i Randaberg. Prisen består av bronseskulpturen "Grepa kar" av Svein Magnus Håvarstein, og et pengebeløp på 5000 kroner.

Pensjonistprisen: Sven Halsne

Sven Halsne fikk Pensjonistprisen 2022

Pensjonistprisen for 2022 tildeles en person som er godt kjent i bygda. En person som ser folk, og snakker med alle. Han er på Mega nesten hver dag, og drøser med folk. De han ikke kjenner spør han om hva heter, hvor de kommer fra, og om de bor på Randaberg. Denne interessen for mennesker, og ønsket om å bli kjent med de som er nye fjes i bygda vår er gode egenskaper ved årets prismottaker som vi alle kan lære av.

Prisvinneren er også engasjert i Normisjon sitt arbeid, og bidrar blant annet på julemessene. Han utfører også frivillige oppdrag for menighetene.

Vi blir flere og flere eldre i kommunen vår. Mange eldre som ikke kommer seg ut på egenhånd kan bli sittende mye alene. Sosial isolasjon og ensomhet er et av utfordringsbildene i folkehelse. Det er viktig at vi bryr oss om hverandre. Prismottakeren går ofte og besøker enslige hjemme hos dem. Han gjør en stor forskjell for eldre innbyggere i kommunen vår. Både i yrkeslivet, og nå som pensjonist er han en person som ser de som har behov for sosial kontakt, og som tar seg tid til de som trenger en ekstra samtale.

Det er en glede å tildele pensjonistprisen til en innbygger som bidrar til gode samtaler, og meningsfylte hverdager for eldre i den grønne landsbyen.

Eldrerådet deler årlig ut en pris til personer som på frivillig basis har gjort en spesiell innsats til glede for eldre i Randaberg. Pensjonistprisen består av en skulptur av kunstneren Anu Allikas og et diplom.

Årets bedrift: Randaberg Landsbyforening AS

Landsbyforeningen og leder Svein Sørnes ble kåret til Årets bedrift 2022

Juryen sin begrunnelse:
Randaberg Landsbyforening As ble startet høsten 2014. Formålet til selskapet er å jobbe for eierne sine interesser. Selskapet skal være et bindeledd og en attraktiv samarbeidspartner for næringsliv og Randaberg kommune innenfor kommersielle aktiviteter som handel og kultur, samt videreutvikle tradisjoner og særpreg. Selskapet skal være en sentral aktør i en langsiktig og positiv utvikling av «den grønne landsbyen». Selskapet skal ledes og styres etter gjeldene vedtekter i henhold til aksjeloven. Selskapet skal driftes som en næringsforening hvor aksjonærene forplikter seg til et (1) medlemskap pr aksje.

Siden starten i 2014 har selskapet utviklet seg steg for steg. Det er i dag 41 aksjonærer utenom selskapets egne aksjer. Siden oppstarten har selskapet bidratt til utvikling av næringslivet i Randaberg og da spesielt for handelsbedriftene i Randaberg sentrum. Selskapet har på en unik måte oppfylt formålet til selskapet med å være et bindeledd mellom næringsliv, kultur og videreutviklet tradisjoner som igjen har skapt aktivitet, økt handel og samhold i den grønne landsbyen.

I kriteriene for årets bedrift vil juryen spesielt vektlegge hvor viktig Randaberg Landsbyforening AS har vært i forhold til lokalsamfunn, næringsmiljø og ved å gi kommunen et positivt omdømme. Juryen vil spesielt bemerke at selskapet har utviklet en samarbeidskultur som kommer alle medlemsbedrifter til gode, både hva angår faglig påfyll, samlet annonsering og merkevarebygging. Gjennom nøysom bruk av ressurser og samarbeid med andre, har Landsbyforeningen bidratt til at merkevaren Randaberg sentrum og den grønne landsbyen er godt kjent også utenfor kommunens grenser. Dette viser igjen i omsetning til bedriftene og besøk på kulturarrangementer. Juryen vil i tillegg vektlegge kriteriet med produktutvikling, innovasjon og markedsføring i forhold den gryende satsingen på reiseliv.

Gjennom Høst- og Vårmarken, felles annonsering og merkevarebygging gjennom Landsbymagasinet, Jul i sentrum og ikke minst Bondes skjønt og grønt, har Landsbyforeningen markedsført og videreutviklet Randaberg sentrum. Med handelsnæring har sentrum blitt en attraktivitet i seg selv. Denne næringen består av et mangfold av nisjebutikker og noen kjedebutikker. Det er folkene bak disse butikkene som skaper samholdet, som selger næringen og trekker kunder til sentrum. Dette har Landsbyforeningen med Svein Sørnes vært med å utvikle og lagt til rette for.

Juryen vil med dette tildele Årets bedrift 2022 til Randaberg Landsbyforeningen AS ved landsbygeneral Svein Sørnes.

Randaberg 23. desember 2022. 
Anne Berit Berge Ims (kommunedirektør), Øystein Stjern (varaordfører), Bent J. Bergesen (Ressursgruppen «den grønne landsbyen»). 

Kulturstipend: Halvor Borgstrøm

Halvor Borgstrøm sammen med ordfører Jarle Bø på scena

Randaberg kommunes kulturstipend har som formål å stimulere til fortsatt utvikling og innsats innenfor kulturområdet i kommunen. Kulturstipendet kan søkes både av utøvere innen idrettsområdet, og personer som driver kunstnerisk eller kulturell virksomhet. Stipendet er på tjuefemtusen kroner

Halvor Borgstrøm tildeles kulturstipendet for 2022. Han er født i 1997, og er elitesvømmer for RIL Svømming.

Halvor er nesten oppvokst i Randaberghallen, der han har tilbrakt utallige treningstimer. Han har mer enn 30 medaljer i ungdoms-NM, junior-NM og senior-NM, og har satt flere norske rekorder i sin karriere.

Etter å ha gått på toppidrettslinjen på Wang videregående, reiste Halvor til Texas for å kombinere studier og toppidrettssatsing. Her var han den første europeeren på et lag med en unik kultur bestående av hardt arbeid, kameratskap, og evnen til å ha det moro samtidig som det trenes beinhardt. Han oppnådde mange gode prestasjoner internasjonalt i studietiden. Våren 2022 fullførte han sin Bachelorgrad i Sports Management, og han satser nå på svømming på heltid.

Halvor er en flott representant for Randaberg svømming, og et godt forbilde for de yngre svømmerne. Han har store ambisjoner framover. Hovedmålene for det neste året er deltagelse i NM, EM og VM, i tillegg til internasjonale konkurranser i USA og Europa. Det langsiktige målet er OL i Paris i 2024.

Randaberg kommune håper stipendet kan bidra til at Halvor når de målene han har satt seg, og gi motivasjon til den videre satsingen mot OL i Paris i 2024. 

Gratulerer med stipendet og lykke til videre!

Ordførerens hederspris: Bent Høie

Bent Høie mottok ordførerens hederspris

Me like stødige folk i Randaberg. Me like folk med føtene godt planta på jorda – og helst skal dei ha høgstøvlar på. Har du høgstøvlar på i sorpa står du støtt. Me like sindige folk også. Å var sindig betyr at du ikke fyke av. Rogalendingar er jo eit sindig folkeslag generelt, me helde både tankar og følelsar ei god stund inni oss, før dei eventuelt får sleppe ut. Du vise ikkje klokskap med å fyke av, du vise det med å styre deg sjølv, og dei rundt deg, roleg og trygt avgårde.

Å vere stødige, sindige og i tillegg tålmodige, er kjerneegenskaper me set høgt. Det er fleire som hevde at det er disse kvalitetane som har ført oss rogalendingar der me er i dag – «det e jabnå så dræge», som de seie på Jæren.
Ordførarens hederspris 2022 går til ein stødig og sindig rogalending - og randabergbu. Ein kar eg er frykteleg stolte av.

Han har stått støtt- uten høgstøvlar vel og merke - i ei frykteleg sorpe – i overført betydning i en av Norges kanskje største kriser etter krigen.

Me e alle leie av pandemi-snakk. Me vil berre gløyme denne traurige tida, då alt kjekt vart sett på vent. Heile koronaperioden føltes som «ein lang dags ferd mot natt», for å sitere eit kjent teaterstykke. I begynnelsen ei sterk uro på kva som kunne skje med smitte og død, etterkvart eit stormesterskap i utholdenhet av smittereglar.
Men me må ikkje glømme store samfunnshendelsar. Me skal lære av dei, kva me gjorde rett og kva me gjorde feil. I ettertid ser me at Norge var eit av dei landa i verda som kom best ut av pandemien. Ein av grunnane til dette, var at regjeringa hadde stor tillit hos befolkninga. Me som innbyggarer hadde stor tiltru til dei smitteverntiltaka som vart iverksett. Me stolte på dei som kom med budskapet. Me skal ikkje langt avgårde før me finn eksempel på det motsette - mistru og opprør mot myndigheitene sine råd og påbud.

Då statsministeren 12. mars 2020 kl. 14.05 holdt pressekonferanse, og kom med dei sterkaste og mest inngripande tiltak i Norge i fredstid, ga ho ordet til årets hedersprisvinnar. Som ein bauta stod han som helseminister sammen med statsministeren ut valgperioden. Me såg ministrar komme og gå i Solberg-regjeringen, men helseministeren var den same trygge randabergbuen. Måned etter måned holdt han pressekonferanser, og fekk oss til å tilpasse oss meteravstand, maksantall i hjemmet, eller av og på med munnbindet.

Og smitterådene virka. Erfaringen me gjorde oss, var at det var den totale summen av ulike tiltak som virka over tid - det var «jabnå som drog».

Me er stolte av deg, Bent. For en innsats du gjorde for Norge under pandemien! Me veit det har kosta. Det må ha vore et vanvittig press og mange tunge tak. Me veit at du har vore utsett for sjikane og truslar. Me ser koss du har stått på, og det vil me hedre deg for. Du gjorde ein knallbra jobb!

Ved å hedre noken, viser en også stolthet. Du er en av oss, Bent! Du har sprunge barbeint på Vistestranden og lært gangetabellen på Harestad skole. Du henge sammen med fleire av oss på veggen i kommunestyresalen, etter å ha blitt valgt inn i kommunestyret i 1992–95. Eg like å tenke og tru, at det var som 20-åring på vår talarstol at du lærte å behalde roen og snakke klart og tydeleg. At det var her du fant saker å brenne for, og at du såg at verden ikkje var svart eller kvit, men med mange nyansar. At litt av den stødige og sindinge støpningen du har blitt, har Randaberg i alle fall litt av æra for.

Kjære alle sammen, Ordførerens hederspris går i år til Bent Høie. 

Jarle Bø, ordfører

Heder for kulturprestasjoner

Kolbjørn Bø, Stavanger døves Idrettsforening

Fotballjenter fra RIL Fotball sammen med ordfører Jarle Bø

Bildene: Kolbjørn Bø (øverst) og Randaberg IL sitt jentefotballag J13 fikk priser fra ordføreren 1. januar.

Kolbjørn Bø, Stavanger døves Idrettsforening
1. plass Nordisk mesterskap i sjakk for døvblinde og svaksynte.

Simon Slettevold, Stavanger svømmeklubb
Sølv på 100 m individuell medley, NM kortbane senior
Bronse på 4 x 100 m fri, mixed stafett, NM langbane senior

Hermine Fossmark, RIL Volleyball
Bronse i Sandvolleyball NM U15.

Halvor Arne Borgstrøm, RIL svømming
Bronse 200 m bryst, NM kortbane senior
Bronse 100 m Individuell medley, NM kortbane senior

Ingrid Elise Borgstrøm, RIL Svømming
Norgesmester 50 m rygg og 200 m rygg, NM langbane junior
Sølv 100 m rygg, NM langbane junior
Sølv 100 m rygg og 200 m rygg, NM langbane senior
Bronse 50 m rygg, NM langbane senior
Norgesmester 200 m rygg, NM kortbane junior
Sølv 100 m rygg, NM kortbane junior
Bronse 50 m rygg, NM kortbane junior
Sølv 200 m rygg, kortbane NM senior

Elite Damer, RIL Volleyball
2. plass i eliteserien. 
Deltakelse i europacup.

Randaberg IL Fotball J13 (2009)
1. plass Vildbjerg Cup i 11er-klassen for U14 jenter.

Jan Jaatun, RIL fotball
Etablering av fotball-lag for personer med funksjonsnedsettelse.  

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?