Her ser du bilde av dunken som er satt frem ved innkjørsel til Haretstad skole i Randabergveien.

Plastsortering

Av: Kommunikasjon
Publisert: 05.05.2023
Det er nå satt ut ekstra returpunkter for hvor du kan levere plast i Randaberg.

Visste du at du kan sortere plastemballasjen din og levere den ved en del returpunkt i kommunen? Etter brannen ved IVARs sorteringsanlegg, har alt avfall i restavfallsbeholderne gått til forbrenning. Som en midlertidig løsning kan man sortere ut plastemballasje hjemme og levere ved et av disse returpunktene:

  • Sentrum ved Coop Mega
  • Vestre Goa 
  • Grødem ved kirken
  • Harestad skole, v/Randabergveien (innkjøring til barneskolen)
  • Rema 1000, Randabergveien
  • Nyvollveien (ved parkering)

Det er også mulig å levere plastemballasje gratis på IVARs gjenvinningsstasjoner på Forus og Sele.

Om du ikke sorterer plasten, skal den i restavfallet. 

 

Hvorfor kildesortere plastemballasje?

Ved å resirkulere plastemballasje, sørger vi for at en ikke-fornybar ressurs kan brukes flere ganger. På den måten kan plast gå inn i et kretsløp som går rundt og rundt. Å lage ny plast krever store mengder olje og gass, og ved å gjenbruke plasten sparer vi både nye klimautslipp og bruk av ikke-fornybare naturressurser. Kildesortering er et enkelt bidrag for å sørge for at vi bruker plasten vår om igjen og blir mer sirkulære.

  • For hver kilo plast som gjenvinnes sparer vi to kilo olje og sørger for mindre råvareuttak.

  • Ved å resirkulere reduserer vi CO2-utslipp fra forbrenning.

  • Ved å gjenvinne får vi plastemballasjen inn i en sirkulær økonomi.

  • Sorterer du ut plasten vil du også få bedre plass i beholderen for restavfall.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?