Illustrasjonsbilde.

Ordførerens nyttårstale 2024

Av: Ordfører Jarle Bø
Publisert: 01.01.2024
— I Norge i dag har hver femte person få eller ingen å vende seg til når de har det vanskelig. Det er flere som er ensomme nå enn før pandemien, sa ordfører Jarle Bø i sin nyttårstale på Varen kulturscene.

Han fortsatte slik:

Vi trenger hverandre som medmennesker, vi trenger felleskapet, vi trenger å kjenne at vi kan gjør noe, og vi trenger å gjøre noe meningsfullt. Både for oss selv, og for andre. Vår tids største utfordring er gjerne å legge til rette for at flere kan føle seg inkludert og delta i fellesskapet.

I Randaberg er vi gode til dette, vi er gode til å skape muligheter for alle til å delta i fellesskapet.

På julaften fikk jeg anledning til å besøke og ønske god jul til de som feiret jul på Frivillighetens hus. Der var det et tilbud om en jul for alle, som ble stelt i stand av Frivilligsentralen. Med god hjelp fra helselaget, Landsbydrømmen og andre enkeltmennesker brukte de av sin tid, slik at rundt 50 mennesker fikk feire en god norsk jul i lokalene på Frivillighetens hus.

I jula og romjulstiden kjenner vi kanskje litt ekstra på at livene vi alle lever er svært forskjellige.

De fleste av oss har det meste av det vi trenger. Andre sliter med å få hverdagen til å gå i hop, og er bekymret for morgendagen. Noen feiret nyttårsaften i går kveld sammen med flere, andre er alene. Noen har mistet en av sine kjære i året vi legger bak oss, og strever med å finne veien videre. Andre igjen har opplevd gleden av å finne kjærligheten, eller det å bli flere.

Nettopp på en dag som i dag, der vi kan se tilbake på året som gikk, kan vi løfte blikket og se fremover og erkjenne at vi trenger hverandre. Og samtidig minne hverandre på at vi ikke er alene.

Som kjent er visjonen til Randaberg kommune «Sammen skaper vi den grønne landsbyen». Vi er et folk her i bygda, som på ulikt vis bidrar sammen til det gode samfunnslivet vi er så glade i her i Randaberg.

Jeg vil benytte anledningen i dag til å snakke litt om menneskene som jobber i kommunen. Kommunen er egentlig oss alle, enten du bor, jobber eller driver næring her. De som jobber i kommunen har likevel et større ansvar. De skal forvalte og drifte fellesskapet på vegne av oss alle. - Det er jo enkelt, kan du i ditt stille sinn tenke. Jeg tenker også slik mange ganger. Men tenk litt på dette:

Kommune-Norge har 420 lover å forholde seg til. Nå har ikke vi reindrift i Randaberg, så noen lover slipper vi å forholde oss til.

Se for deg tallet 10 500.
Tallet er antall bosspann som hentes inn i kommunen.

Ja, hvordan hadde det sett ut uten at vi hadde denne tjenesten, når Kjetil med et smil står bak på bossbilen i all slags vær. Vi tar det for gitt at det blir gjort, at det blir ordnet.

Se for deg 613 små barn i alderen 1 til 6 år. Ja, det er antallet barn som går i barnehager her i bygda. De viktigste skattene vi har. Tenk den tilliten småbarnsforeldre gir de ansatte i barnehagene, når de passer på de minste mange timer hver dag.

125 kilometer? Ja, det er 125 km med avløpsrør i kommunen. Som kommunen forvalter, drifter og vedlikeholder.
Det gjør seg ikke selv dette. Vi tar det for gitt at det virker. Men når ribbefettet har tetta avløpet, ja då ringer folk til teknisk og gjengen der. Så fikser de det, 24/7, 365 dager i året.

Det er rundt 180 000 besøkende i Randaberg Arena hvert år. Tenk hva dette betyr for folkehelsen, inkludering, mangfold og opplevelser! Nesten alle disse har besøkt hallen som en del av gratistilbudet innenfor idretten.

Det gjør seg ikke selv dette.

Visste du at i år er det mer enn 20 000 som har besøkt Varen kulturscene? Fra de bitte små og lokale arrangementene, til full sal med proffe artister eller foredragsholdere.

566 000 kvadratmeter? Ja, det er antall kvadratmeter næringsareal vi har i kommunen.

Arbeidsplasser er verdiskapning – som bidrar til felleskapet. Når dere lurer på hvorfor vi politikere ofte snakker om næringsareal og arbeidsplasser, så er det fordi det er så viktig for å bygge et samfunn.

Jeg kunne fortsatt med mange sånne tall: at kommunens budsjett er på cirka 1,2 milliarder kroner, at økonomiavdelingen behandler rundt 127 000 billag i året, eller at vi betaler ut mer enn 600 millioner kroner i lønn hvert eneste år.

Jeg vil dele to SMSer med dere, som jeg har fått de siste årene.
«Ville bare sei takk. Mi mor døde for noen uker siden på sykehjemmet, mor fikk en utrolig god oppfølging fra alle ansatte på sjukeheimen den tiden hun var der. Vi søsken er så takknemlige for den hjelpen og tryggheten mor og vi fikk i denne tiden av de ansatte på sykehjemmet. Dere får ufortjent mye kritikk nå, dere fortjener mye mer ros for den flotte jobben som gjøres. Ville bare sende deg denne sms. Mvh .....»

«Heisann. Jeg er Randaberg bu, men jeg og min kone bor i Oslo nå. Men min far på nå 93 år bor fortsatt i Randaberg. Har gjort det hele sitt liv. Han får nå besøk av hjemmesykepleien.. Vi er så fornøyde med hjelpen og oppfølgingen far får både av hjemmesykepleien og de på hjelpemiddel.
Sendte sms til hjelpemiddel i går kveld om noe som var gått i stykker på far sin rullestol. Fikk svar på sms 10 min etterpå. Fikse d i morgen tidlig, Hilsen Jarmund.
Jeg har også gitt denne tilbakemeldingen til ansatte i Randaberg, men synes også at du kunne få denne meldingen. Selv om det er fint her i Oslo, så savne jeg mang en gang Randaberg. En hilsen fra meg og ... i et kaldt Oslo i dag».

Kommunen er først og fremst mennesker. Det er de som jobber i Randaberg kommune som lager disse historiene, og som er tilretteleggere for deg og meg. Det er gjerne de som gjør en av de viktigste jobbene i samfunnet vårt? Den jobben mange av de utfører, kan utgjøre hele forskjellen for enkeltmennesker.

Mange ganger skulle jeg ønske at vi var enda flinkere til å hedre og verdsette den enorme jobben våre ansatte gjør, for store og små i samfunnet.

Valget i september gjorde at vi her i Randaberg har fått et nytt kommunestyre, som har det øverste politiske ansvar de neste fire årene. Nesten halvparten av medlemmene i kommunestyret er nye representanter, som gir et mangfold av erfaring, fornyelse og kunnskap. Vi har fått ny varaordfører, som dere skal bli bedre kjent med. Som dere vet heter hun Renate Kolnes. Kolnes er jo et godt og trygt Randabergnavn, mens pikenavnet er Randeberg. Så Renate har virkelig beina og røttene godt plantet her i Randaberg. Sammen skal vi gjøre vårt beste for å rigge Randaberg for framtiden, og gjennomføre kommunestyret sine vedtak og satsninger på beste måte.

I desember vedtok kommunestyret sitt første budsjett for denne perioden, med overskriften «Stø kurs for nye flotte år i landsbyen». Fokuset er på god økonomistyring, tilrettelegge for flere barn og unge, sikre gode oppvekstmiljø og få flere familieboliger. Samtidig skal vi fortsette med satsingen på næringsutvikling, og gi solide og gode tjenester til folk i alle aldre.

I året som kommer skal vi vedta kommunalplanstrategien. Ja, altså, jeg forstår at dette høres helt kommunalt ut, og du lurer på hvorfor jeg trekker fram dette i en nyttårstale. I en planstrategi og kommuneplan legges fremtidsplanleggingen, om hvordan Randaberg skal se ut der fremme og hvordan vi skal møte framtidens utfordringer.

Året vi går inn i bringer med seg utfordringer. Det er fortsatt krig i Ukraina, og igjen ser vi lidelser og krig i Midtøsten. Kommunen skal igjen ta imot et stort antall flyktninger som skal integreres og bosettes i et boligmarked som er svært krevende. Vi skal balansere mellom det å bosette de som trenger det mest, samtidig som vi skal gi mulighet til unge for å finne seg egen bolig. Vi skal også tilpasse oss det grønne skiftet, i en verden som må forbruke mindre og forvalte bedre av ressursene vi har. Dette skylder vi de kommende generasjoner.

Vi kan lett kjenne oss maktesløse når store utfordringer skal løses. Men nettopp da skal vi løfte blikket, framheve folkestyret og demokratiet, bygge stein på stein, og erkjenne at vi trenger alle i vårt samfunn for å møte morgendagens utfordringer. Vi skal skape landsbyen vår sammen. Det gir oss både håp og framtidstro.

Kjære alle sammen, jeg vil med dette ønske dere alle et godt nytt år!

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?