Ordfører Jarle Bø i Varen kulturscene under sin nyttårstale.

Ordførerens nyttårstale 2023

Av: Kommunikasjon
Publisert: 01.01.2023
Ordfører Jarle Bø ønsker at vi fortsetter festen fra 100-årsjubileet, og utvikler et samfunn der alle, uansett alder, kjønn, legning og hudfarge, føler seg inkludert og kan delta i vårt samfunn.

Kjære alle sammen!

Det er noe fint med å samles første nyttårsdag.
Det er en fin tradisjon med ordførerens nyttårsmottakelse, hvor vi hedrer flere flotte talenter innen kultur og idrett. I dag skal vi dele ut stipender og priser, og allerede har dere fått høre flotte musikkinnslag. Jeg trodde egentlig ikke det gikk an å få til noe så flott på en blokkfløyte. Takk til Olav som gav oss denne opplevelsen.

Olav Håvardsholm på blokkfløyte.
Bildet: Unge Olav Håvardsholm imponerte ordføreren på blokkfløyte.

I dag er det dagen der vi kan se litt tilbake på året som har gått, og tenke litt over hva det nye året kan bringe. Å tenke tilbake på alt det flotte vi har fått oppleve gjennom feiringen av 100-åringen Randaberg er helt utrolig. Enten det var ungene på isen under Vinteruken, vandreteateret langs sjøen fra Viste til Vistnestunet, selve 100-årsdagsfeiringen på torget, jubileumsforestillingen her i Varen, eller bygdarevyen. Dette er bare noen av alle de flotte arrangementene som har vært gjennomført det siste året.

Kommunen, bedrifter, frivillige lag og organisasjoner, har på ulikt vis, i smått og stort, bidratt til å markere 100-åringen Randaberg kommune. Sammen har vi feiret et samfunn, en historie om en plass, et folk som gjennom 100 år har stått sammen om å utvikle Randaberg. Ikke med én stor fest for de få, men med mange små og store arrangementer, som gjør at jeg tror alle føler de har vært med på å feire bygda vår.

I dag er tiden inne til å si takk. Takk til alle som har deltatt, og ikke minst en stor takk til alle de som har bidratt og stått på for å gjøre dette mulig.

Urolig nåtid og framtid
Hvis jeg i fjor under nyttårstalen hadde sagt at i år:
blir det en ny stor krig i Europa,
vil vi oppleve en energikrise vi aldri før har sett,
vil vi få en enorm høy prisvekst,
kommer renten til å stige, og vi må bruke mindre penger i landet for å ikke skape enda høyere inflasjon.

Ja, då hadde dokker sett litt løye på meg, og tenkt hva det nå er han har spist.

Men for 311 dager siden, 18 dager etter vi hadde en forsinket nyttårsmottakelse her i fjor, startet krigen i Ukraina. Den 24. februar gikk vår nabo Russland til krig mot Ukraina. Ikke siden andre verdenskrig har Europa opplevd et så omfattende angrep. Nå ruller tanks inn i landet, inn i gatene i Ukraina, raketter skytes mot byer og sivilbefolkning. Kvinner og barn flykter fra sine hjem, mens mennene blir igjen for å kjempe for eget land. Dette skjer i vårt Europa i 2022. Det er nesten ikke til å tro.

Krigen mellom Russland og Ukraina gir urolige tider i hele Europa. Ikke siden andre verdenskrig har så mange mennesker vært på flukt i Europa. I 2022 har Norge, og Randaberg, tatt imot et rekordstort antall flyktninger. Randaberg bosatte i fjor 157 flyktninger, noe som er rekord i løpet av ett år. Vi ligger i toppen blant de kommunene som har tatt imot mest i hele Rogaland, noe vi ikke hadde greid uten den flotte gjengen vi har i flyktningetjenesten i Randaberg.

Vi hadde heller ikke greid det uten alle dere som har stilt opp ulikt vis: frivillige lag og organisasjoner, og enkeltmennesker, som har stilt opp utover det vi gjerne kan forvente. Enten det er husrom, klær, gaver, eller av deres tid i frivillig arbeid. Dette gjør at de som har flyktet fra eget land og familier kan få en mer meningsfull hverdag, delta i vårt samfunn, og på nytt skape seg håp om en lysere fremtid for seg og sine. I sånne tider blir ord fattige og våre egne kriser små, for krigen skaper energikrise i hele Europa, samtidig som samfunnet vårt opplever høy prisvekst og økt press på renten.

Samtidig er arbeidsledigheten på det laveste siden 2008. Vi leser om bedrifter som ikke får søkere til ledige stillinger, bedrifter som kunne ansatt 100 personer til, hvis de bare hadde fått folk til å søke. Høy prisvekst gjør at flere enn på lenge opplever å ikke ha nok penger til å betale for mat i slutten av hver måned. Køen utenfor matsentralene har aldri vært lengre.

Det er en spesiell tid vi er inne i.
Alt dette påvirker hvordan vi drifter kommunen. Økte kostnader til strøm, varer og tjenester påvirker kommunen sitt handlingsrom.

Varaordfører Øystein Stjern og ordfører Jarle Bø

Bildet: Varaordfører Øystein Stjern sammen med ordfører Jarle Bø på scena i Varen.

Nye 100 år
For tre år siden sa jeg i min nyttårstale at tiden framover kommer til å handle om hvordan, ikke om mer. Kommunestyret har hele denne perioden hatt fokus på å betale ned mer gjeld og å styrke overskuddet. Hvorfor har vi det? Betyr det noe om vi ikke har så stort overskudd? Betyr det noe om vi låner litt ekstra? En kommune kan jo ikke gå konkurs, så det vil jo ordne seg, kan du gjerne tenke.

Ja, det betyr noe.

Vi skal drifte denne kommunen i 100 år til. Det betyr at vi ikke bare skal legge til rette for det som skjer i dag og resten av dette året, men vi skal legge til rette for nye, trygge 100 år i kommunen vår.

Gjennom høsten har det vært ulike saker i media om kommunens økonomi, og hvor krevende det skal bli framover. La meg bare si til dere med en gang: Det komme til å gå bra!

Det er helt riktig det som nå skjer. Kommunestyret ga kommunedirektøren i oppdrag, i sitt første budsjett i denne perioden, å rigge Randaberg for framtiden. Vekst trenger ikke alltid å koste mer, det betyr også noe hvordan vi gjør oppgavene våre.

I tiden fra da til nå er det lagt ned mye arbeid, noe årets budsjett forteller om. Vi rigger oss for framtiden, og vi har gode tjenester i Randaberg. Ja, faktisk så skårer vi 28 prosent høyere på kvalitetsindikatorene til Agenda Kaupang, samlet sett for alle tjenester i Randaberg, sett opp mot landsgjennomsnittet i Norge. 55 prosent på grunnskolen (over landsgjennomsnittet) og 42 prosent innenfor Pleie og omsorg, ifølge de samme indikatorene.

Men dette koster, og over tid har vi gjerne brukt litt for mye penger.

Kommunestyret vedtok før jul budsjettet og økonomiplan med overskriften: «Nåtid, fortid og fremtid». Vi skal ta med oss det beste fra det vi gjør i dag, nøysomheten, frivilligheten og skaperviljen - som har vært vårt varemerke i 100 år - når vi nå skal forme framtiden.

Budsjettet legger opp til et bra overskudd, vi endrer kursen litt, men vi skal fortsatt levere høy kvalitet på tjenestene, både nå og framover.

Samarbeid ligger i ryggmargen vår
Før jul gikk det ut en pressemelding fra et flott selskap som heter Norsea. Norsea er et gammelt selskap som har driftet havne- og basetjenester i Dusavika og andre plasser i landet og verden i mange år. Pressemeldingen forteller at Norsea kjøper «Conoco»-eiendommen i Dusavika, i Ryggstraen. En stor næringseiendom, som har stått tom noen år nå. Arealet i Dusavik er et viktig næringsareal i regionen, og har vært et satsingsområde i flere tiår. Jeg er glad for at dette arealet nå blir revitalisert, med en sterk industriell eier og aktør som tenker langsiktig.

Randaberg kommune har jobbet aktivt i mange år for at Dusavik-området skal kunne legge til rette for arbeidsplasser lokalt og regionalt, som et knutepunkt for olje – og servicenæringen.

Jeg tror og håper at dette er starten på en revitalisering av Dusavika-området, sammen med mulighetene som ligger i Mekjarvik, videreutvikling av sentrum og bygging av Rogfast. Dette kan bety at Randaberg framover blir enda viktigere for utviklingen av regionen, og for framtidens arbeidsplasser.

Randaberg har alltid vært gode på samarbeid. Det ligger i ryggmargen vår, enten det er med nabokommuner, bedrifter eller andre. Vi er gode på samarbeid, og jeg opplever mange ganger i min jobb at kollegaer eller andre sier: «Koss får dere dette til, dere er så samlet i Randaberg?». Ja, då svarer jeg som sant er at «dette ligger i ryggmargen vår».

Vi har tradisjon for samarbeid, fordi vi vet at de beste løsningene ofte kommer via godt samarbeid. Det er ikke alltid vi får det helt som vi vil, men samarbeid har gjort oss godt. Det har gjort regionen vår godt, og det sikrer forutsigbarhet for bedrifter og folk, som igjen bidrar til verdiskapning og vekst i vår region.

Sangkor på scenen i Varen kulturscene

Bildet: Deilig er jorden var avslutningsnummeret under nyttårsmottakelsen. Mannskoret, både de unge og gamle, bidro, sammen med Aina Økland Schøld (sang), Aril Schøld (gitar), Tor Kjetil Espedal (piano) og Bjarte Mo (fiolin). 

Et mangfoldig Randaberg
Ett år har gått siden vi markerte starten på Frivillighetens år 2022. Året i år er også det første hele året med vårt nye Frivillighetens hus. Vi er mange her i landsbyen, vi er mangfoldige, vi har et rikt kulturliv, lag, organisasjoner, menigheter, idrettslag, speidere, turlag, frivilligsentralen og langt flere.

Etter flere år med pandemi har vi mista mye. Alt er ikke tilbake enda. Mitt ønske for 2023 er at vi alle stiller opp, deltar og engasjerer oss. La oss ta med oss det beste fra 100-årsfeiringen, feiringen av Frivillighetens år, inn i 2023. Bidra, la oss gi av oss selv, la oss fortsette festen med å utvikle et samfunn der alle, uansett alder, kjønn, legning og hudfarge, føler seg inkludert og kan delta i vårt samfunn.

Vi er mangfoldige her i bygdå. Noen mener at vi er for små, ikke jeg. Det å utvikle og drifte en kommune skal ikke være lett. Det finnes ingen fasit, det er sjelden to streker under svaret når utfordringer og problemer skal løses. Men det mangfoldige Randaberg har utviklet seg gjennom meningsutveksling og debatt, og vi er alltid faste i troen på at vi skal utvikle et godt samfunn her i Randaberg.

2023 er også et valgår. I høst er det kommunevalg og fylkestingsvalg. Og dette er gjerne min siste nyttårsmottakelse som ordfører. Folkestyret vårt styres av de som stiller opp og vil lede. Mitt ønske for valget, og for valgkampen, er at dokker tar godt imot alle som stiller til valg. I ei tid kor det er lett å komme med sterke meninger i sosiale medier, i ei tid kor konspirasjonsteorier og sannhet av og til kan være vanskelig å skille imellom, krever det mot å stå opp for å delta og å lede.

Benytt deg av stemmeretten, stem på det partiet eller den kandidaten som deler ditt syn og dine verdier, og bidra til en debatt om hvordan vårt Randaberg skal styres og se ut der fremme. Vær med og heie på folkestyret. Og når du har gjort det, så kan du si at: jeg har bidratt, jeg har bidratt til at vi har et sterkt folkestyre i Randaberg, i Rogaland og i Norge.

Kjære alle sammen! La oss alle ta med beste fra de første 100 årene her i Randaberg, når vi nå starter på nye 100 år.

Med dette ønsker jeg dokker alle et riktig godt nytt år!

Jarle Bø, ordfører

Varaordfører Øystein Stjern og ordfører Jarle Bø
Bildet: Varaordfører Øystein Stjern delte ut sin egen hederspris til ordfører Jarle Bø, for godt samarbeid gjennom flere år. Ordføreren fikk tildelt en tegning av seg selv, laget av illustratør Jens Flesjå.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?