Fra 1. oktober innføres det ny og strengere lokal forskrift om hundehold og båndtvang i Randaberg kommune. Hilde Lima tilpasser seg de nye reglene. Hun har god kontroll på 12 år gamle Chic, som her fra en tidligere tur i år til Vistneshyttå.

Nye regler for hundehold fra 1. oktober

Av: Kommunikasjon
Publisert: 26.09.2023
Fra 1. oktober bør du være obs på reglene i ny lokal forskrift om hundehold og båndtvang i Randaberg.

Kort fortalt blir båndtvangen generelt utvidet til å gjelde fram til 31. oktober i områder med beitedyr, og det blir innført helårlig båndtvang på flere turstier, friområder og idrettsanlegg. Videre innføres det forbud mot å ta med hund inn i barnehagens avgrensede område og inn i skolegården i skolens åpningstid. 

I paragraf 3 i den nye forskriften er det presisert hvilke områder båndtvangen gjelder:

Hund skal holdes i bånd hele året i følgende områder:

  • På lekeplasser, i skolegårder og offentlige idrettsanlegg
  • På kirkegårder og gravplasser
  • Jærstrendene landskapsvernområde fra Vistnes til Tungenes
  • Vistestranden, Litlesanden og tilhørende friområde
  • Turstien fra Endrestø til Vistneslykta
  • Turstien rundt Hålandsvatnet på Randabergsiden
  • Turstien i Giljaskogen
  • Turstien rundt Harestadmyra

På oppdrag fra kommunestyret jobbes det med å finne områder som kan tilrettelegges som hundeluftingsområder. 

Unntatt fra båndtvangsbestemmelsene er hund som er godkjent som førerhund, servicehund for personer med nedsatt funksjonsevne og tjenestehund. Unntaket gjelder også for gjeterhunder til bufe, jakthunder til bruk i lovlig jakt og ettersøkshunder i trening og lovfesta ettersøk på skadet hjortevilt. 

Du kan lese mer om saken i de politiske møtedokumentene.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?