Nødvarsel skal brukes til å varsle befolkningen på mobiltelefonen om akutte og alvorlige hendelser som truer liv og helse. (Illustrasjonsbilde mobilotelefon med varseltekst).

Nødvarsel på mobil

Av: Kommunikasjon
Publisert: 17.03.2023
Nødvarsel på mobil er et av tiltakene for å styrke den sivile beredskapen i Norge. Løsningen er nå klar til å tas i bruk av Politiet for å varsle om reelle hendelser.

Nødvarsel skal brukes til å varsle befolkningen på mobiltelefonen om akutte og alvorlige hendelser som truer liv og helse.

Nødvarsel er utviklet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), i samarbeid med Politiet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) og mobiloperatørene. 

Første store test av Nødvarsel mot publikum planlegges i forbindelse med varslingsprøven - test av Sivilforsvarets tyfonanlegg - onsdag 14. juni.

Nødvarsel er et supplement til de kanalene som allerede brukes for å varsle befolkningen – tyfonvarslingen og politiets etablerte varslingsrutiner.

Bildet: Et nødvarsel inneholder informasjon om hva som skjer, og hva man bør gjøre for å beskytte seg selv.

Bildet: Et nødvarsel inneholder informasjon om hva som skjer, og hva man bør gjøre for å beskytte seg selv. 

"Alle" får varsel
Nødvarsel sendes via mobilnettene og ut til alle mobiltelefoner i et definert område. Dette betyr at både norske og utenlandske mobiltelefoner som befinner seg i området, vil motta varselet, enten på norsk eller engelsk.

Varselet mottas og vises på alle mobiltelefoner som er

  • skrudd på
  • koblet til mobilnettet (4G/5G)
  • oppdatert med nødvendig programvare

Det er ikke nødvendig å melde seg på, registrere seg eller på annen måte gjøre noe for å motta Nødvarsel. Teknologien er innebygget i de fleste moderne mobiltelefoner og må bare aktiveres. Det skjer automatisk når man oppdaterer til nyere programvareversjoner av Android og iOS. 

Det er ikke mulig å reservere seg mot å få nødvarsler. Dette betyr at «alle» som har en mobiltelefon, også barn, unge og sårbare grupper, kan motta slike varsler. Derfor er det også viktig å nå ut med informasjon.

Hva skal Nødvarsel brukes til?
Nødvarsel kan brukes til å varsle om akutte og alvorlige hendelser som gjelder store deler av landet.

Det kan være radioaktivt utslipp, alvorlig terror eller andre ulykkes- og katastrofesituasjoner hvor befolkningen må varsles raskt.

Nødvarsel er ikke en informasjonskanal om ikke-akutte hendelser, som for eksempel vegarbeid, strømbrudd eller brudd i vannledning.

Den store forskjellen på befolkningsvarsling via stedsfaste tyfoner, og nå med befolkningsvarsling på mobilen, er at Nødvarsel når deg der du er – fordi de aller fleste har mobilen med seg til enhver tid.

Les mer på publikumssiden nødvarsel.no 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?