Bildet viser noen veiledere fra NAV Randaberg-Kvitsøy Jobb og avklaring og Jobb og veiledning. Bak fra venstre: June Helland Bø, Mari Lokna, May Sidsel Habbestad, Christina B Stølen, Marit Vike og Mariann Hauge. Foran fra venstre: Liv Steine, Amalie Figved Bergesen, Siri- Kathrine Wang Haugen og Marthe Sværen.

NAV Randaberg-Kvitsøy er best i Rogaland til å veilede om utdanning

Av: Kommunikasjon
Publisert: 18.10.2023
NAV støtter løsninger som gir stabil tilknytning til arbeidslivet.

NAV Randaberg-Kvitsøy er best i Rogaland til å veilede brukerne sine mot utdanning, sier NAV-leder Kel Tighe.

Nesten dobbelt så mange av arbeidsavklaringspenger- (AAP) mottakerne til NAV Randaberg-Kvitsøy har for øyeblikket et godkjent utdanningstiltak, når sammenlignet med snittet for fylket, viser NAVs rapporter.

10,3 prosent av AAP-mottakerne til NAV Randaberg-Kvitsøy får utdanningstiltak enten på videregående nivå eller høyere utdanning. Snittet for fylket i denne gruppen er 5,9 prosent.

— Dette er et resultat av systematisk arbeid over tid, sier Tighe. Han er leder for NAV Randaberg-Kvitsøy.

Tilpasset løsninger

— Vi jobber alltid etter å finne løsninger for brukerne våre som gir lengst mulig tilknytning til arbeidslivet. I mange tilfeller innebærer det utdanning, og også utdanning i kombinasjon med jobb, forklarer NAV-lederen.

Utdanning passer ikke for alle, sier Tighe. – Derfor er det så viktig at oppfølgingen vi gir, er individuelt tilpasset. Du må kjenne brukerne dine godt.

Riktig timing

Det er svært sjeldent at utdanning er tema i de første veiledningssamtalene veilederne har med nye brukere.

Mange trenger tid på å overbevises om at utdanning, som ikke gir jobb på kort sikt, ofte vil være den beste løsningen på lang sikt, utdyper NAV-lederen.

— Timingen på når utdanning skal være tema må være riktig. For mange er det et stort valg å bestemme seg for om de vil satse på utdanning. Det er en tanke som må modnes, og veileder har en viktig oppgave med å skape bevegelse rundt denne tanken.

Med tanke på arbeidsmarkedet

En nøkkel til å skape bevegelse er gjennom å dele kunnskap om arbeidsmarkedet og hvilket behov arbeidsgiverne har nå og i fremtiden.

– Veileder må ha kunnskap om arbeidsmarkedet og hva som etterspørres i markedet. Ikke minst er fremtidens arbeidsmarked og hva vi vet om det, noe bruker er opptatt av, sier Tighe.

Han forklarer at grunnen til dette er at brukere skal føle seg trygg på at både utdanningen og den fremtidige jobben er noe de vil trives med.

— Ikke minst skal det være en jobb som det er behov for i overskuelig fremtid.

Lederen til NAV Randaberg-Kvitsøy Kel Tighe

Bildet: Kel Tighe, lederen til NAV Randaberg-Kvitsøy

Utdanning på agendaen

For å sikre at det jobbes kontinuerlig med veiledning på utdanning, har NAV Randaberg-Kvitsøy hyppig utdanning på møteagendaen – både i kontormøtene og på avdelingsmøtene.

— Systematisk jobbing med brukerne over tid har sørget for at utdanning har blitt en integrert del av hvordan vi jobber med oppfølging.

NAV-lederen mener en del av prinsippene for når du skal veilede til utdanning er de samme som når man skal vurdere arbeidsmarkedstiltak.

NAVs mål

De siste årene har NAV jobbet aktivt for å gjøre utdanning til en del av helhetsvurderingen når NAV skal veilede brukere til aktivitet.

Rogaland har markert seg ved å være et at de beste fylkene til å kvalifisere brukere til jobber på arbeidsmarkedet gjennom utdanning som tiltak, ifølge NAVs rapporter.

Tidligere hadde NAV Rogaland et eget utdanningsteam som turnerte rundt i fylket for å arrangere workshop om utdanning.

— Workshopen ble startskuddet vårt. Det ga oss en god «drive» for hvordan vi skulle jobbe videre med å veilede brukere til å vurdere utdanning, forteller Kel Tighe.

Viser mulighetsrommet

Tom Christensen ved NAV Rogaland er imponert over måten NAV Randaberg-Kvitsøy har fått integrert utdanning som en naturlig del av oppfølgingen hos mange brukere.

— Veiledning innen utdanning handler om å vise mulighetsrommet som finnes. Det gjør at brukerne har enda bedre forutsetninger for å ta viktige valg som kan være avgjørende for egen fremtid, sier Christensen.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?