Ordfører Jarle Bø er glad for elsykkel-støtten fra Kolumbus, og håper mange innbyggere søker.

Nå kan du som bor i Randaberg få støtte til kjøp av elsykkel

Av: Kommunikasjon
Publisert: 24.11.2023
Kolumbus ønsker å støtte innbyggerne i Randaberg med 10 000 kroner for kjøp av elsykkel.

Vil du sykle mer og har lyst å kjøpe deg en elsykkel? Nå kan du søke om støtte. Støtta er på 10 000 kroner og kan ikke utgjøre mer enn 50 prosent av prisen på elsykkelen. Det vil si at sykkelen må koste 20 000 kroner eller mer for at du skal få støtte. Hver søker kan få støtte til én elsykkel.

Randaberg kommune administrerer utbetalingen av støtta på vegne av Kolumbus.

Søknadsfristen var 8. desember 2023.

Det er kommet inn flere søknader enn det vi har penger til, det vil derfor bli foretatt loddtrekning blant de som har søkt.

Før 15. desember i år vil det bli sendt ut et svarbrev til alle som har søkt. I svarbrevet får du vite om du har fått tilsagn eller ikke.

De som får støtte, får tilsendt et utbetalingsskjema. Utbetalingsskjemaet må du fylle ut for å få utbetalt støtten.

Dersom du mottar støtte, forplikter du deg også til å svare på tre korte spørsmål i en spørreundersøkelse om reisevaner. Lenken til spørreundersøkelsen blir sendt til deg via e-post når det blir aktuelt.

Forutsetninger:

 • Støtten er på 10 000 kroner.
 • Du må være over 18 år for å kunne søke.
 • Støtten kan ikke utgjøre mer enn 50 prosent av prisen på elsykkelen. Det vil si at det ikke gis støtte til sykler som koster mindre enn 20 000 kroner.
 • Hver søker kan få støtte til én elsykkel.
 • Søker må være bosett / registrert i Randaberg kommune.
 • Du kan ikke søke om støtte til en el-sykkel som allerede er bestilt eller kjøpt.
 • Du kan kjøpe en ny eller en gammel sykkel.
 • Du må kjøpe sykkel fra registrert forhandler eller butikk. Altså ikke fra privatperson.
 • Husk å ta vare på kvitteringen når du kjøper elsykkel.
 • Den som får støtte, må beholde elsykkelen i minst tre år.
 • Støtten, eller deler av støtten, skal betales tilbake hvis den er utbetalt på feil grunnlag.

Utbetaling:

 • Dersom du handler sykkel hos Sykkelsenteret Randaberg eller Sport 1 Randaberg, blir støtten på 10 000 kroner trukket av ved betaling av sykkel og ved fremvisning av tilskuddsbrev. Du slipper altså å be kommunen om refusjon av støtten. Disse forhandlerne har også sykkelverksted.
 • Dersom du kjøper sykkel hos en annen leverandør, må du søke kommunen om refusjon etter kjøpet.
 • Fristen for å sende inn utbetalingsskjemaet for refusjon er 8. mai 2024.
 • Utbetalingsskjemaet blir sendt til deg sammen med svarbrevet. De som ikke får støtte, får heller ikke tilsendt utbetalingsbrev.
Hvorfor har vi denne støtteordningen?

Vårt mål er å redusere antall biler på veiene.

Vi vil legge til rette for at flere velger sykkel som transportmiddel. Når elektriske elsykler erstatter kjøretøy med fossilt drivstoff, bidrar det til å redusere utslipp av klimagasser i Randaberg.

Elsykkel er et godt alternativ til bilen, men de koster mer enn vanlige sykler. Derfor ønsker vi å støtte de som går til innkjøp av elsykkel.

Kjøp av elsykkel er helt glimrende - du inkluderer fysisk aktivitet i hverdagen uten å sette av ekstra tid.

Elsykkel kan ha stor effekt for folkehelse, miljø og kø.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?