Husk å klippe hekker og busker som grenser til vei - i god tid før nytt skoleår starter (illustrasjonsfoto).

Klipp hekker og busker

Av: Kommunikasjon
Publisert: 03.08.2023
Husk å klippe hekker og busker som grenser til vei, i god tid før nytt skoleår starter.

Barn er lave og synes ikke like godt bak høye busker og hekker. De blir gjerne oppslukt av lek og løper ofte rett ut i veien uten å se seg for. 

Dersom du eier eller disponerer en eiendom med avkjørsel til vei eller gang- og sykkelvei, har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel og mot veikryss.

Bildet: — Det er mange plasser det ser ut til at folk glemmer at de gjerne har en hekk eller tre som vokser på baksiden av eiendommen, og da ser det ut som på bildet her, sier Jone Mæland Sande, driftsansvarlig Renovasjon i Randaberg kommune. — Vi får problemer med å komme frem, og barna kan gjemme seg inni der. Når vi da kommer, og må klemme oss inntil hekken, kan fort barna bli skadelidende, sier han. (Foto: Jone Mæland Sande). 

Hageavfallet kan du levere gratis på kommunens lager
— Vi har åpent for gratis mottak av hageavfall på lageret vårt i Vistestølen 3, lørdag 19. august mellom klokka 9 og 13. Så da har du en frist til å klippe og rydde, som er før skolestart, avslutter Jone Mæland Sande. 

Les mer om frisiktsoner

Se illustrasjonene under, laget av Statens vegvesen:

Illustrasjon 1:
- Hvis avkjørselen din krysser gang- og sykkelveg, må høyde på hekk og gjerde ikke overstige 0,5 meter over gateplan i frisiktsonen. Klipp enten hekken din slik at den holdes under 0,5 meter (alt. 1) eller flytt gjerde og/eller hekk utenfor frisiktsonen, merket med rosafarge (alt. 2).
- Det må være 3 meter fri sikt inn i avkjørselen. Det betyr at når du står 3 meter inn i avkjørselen din skal du kunne se midten på gang- og sykkelvegen 30 meter til hver side. Merk at frisiktsonen bør utvides utover 30 meter dersom gang- og sykkelvegen heller og syklistene holder høy fart (se illustrasjon nr. 2).

Illustrasjon 2: 
- Hvis avkjørselen din munner ut i vegen må høyde på hekk og gjerde ikke overstige 0,5 meter over gateplan.
- Hekk og gjerde kan også flyttes utenfor frisiktsonen, merket med rødstiplet strek.
- Det må være 4 meter fri sikt inn i avkjørselen. Det betyr at når du står 4 meter inn i avkjørselen din, skal du kunne se vegen 45 meter til hver side dersom fartsgrensen er 50 km/t, og videre øker avstandene med farten slik figuren illustrerer.

Illustrasjon 3:
- Hvis du har trær ut mot veg, fortau eller gang- og sykkelveg må ikke greiner henge lavere enn 5 meter over vegbanen.
- Over fortau og gang- og sykkelveg må ikke greiner henge lavere enn 3 meter. Eieren av trærne er også ansvarlig for å fjerne greiner som faller ned.

Kommunens hekker og busker
Ser du hekker, busker eller trær vi i kommunen ikke har klippet, kan du melde fra om dette til oss

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?