Bli med i demokratiet

Kandidater til Eldrerådet, Ungdomsrådet og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Av: Kommunikasjon
Publisert: 12.07.2023
I forbindelse med kommunestyrevalget 2023 inviterer vi deg til å foreslå kandidater til Eldrerådet, Ungdomsrådet og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Du kan foreslå deg selv, eller du kan foreslå andre!

Vervet som rådsmedlem gjelder for valgperioden fra høsten 2023 til høsten 2027, med unntak av Ungdomsrådet som velger sine medlemmer for to år fra høsten 2023. Ungdomsrådet er for ungdom fra 13 år (8. trinn) til de som ikke har fylt 19 år på valgtidspunktet.

Rådene er rådgivende organ for kommunen, og skal sikre bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder dem. Medlemmene av rådene regnes som folkevalgte, på linje med andre som sitter i folkevalgte organer.

I tillegg til å delta i møtene i rådene og forberedelser til disse, må medlemmene i rådet representere målgruppen sin.

Kandidater til eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne må være bosatt og folkeregistrert i Randaberg kommune. Dette kravet stilles ikke til kandidatene til Ungdomsrådet. Om du representerer en gruppe ungdommer i Randaberg, for eksempel fra en idrett, kulturell aktivitet, en felles interesse eller noe du er opptatt av, er du valgbare til Ungdomsrådet.

Kandidaten må være motivert for arbeidet i rådene, og kjent med at de er foreslått som medlem. Forslaget begrunnes med kandidatens interessefelt.

Meld andres eller eget kandidatur her

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?