Du er her: Hjem / Aktuelt / Hvordan har du det, egentlig?

Hvordan har du det, egentlig?

I september 2020 gjennomfører Rogaland fylkeskommune, i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI), for første gang en folkehelseundersøkelse for å kartlegge befolkningens trivsel, livskvalitet og egenvurderte helse.

Alle som er 18 år eller eldre og bor i Rogaland inviteres til å delta. En del tilfeldig utvalgte vil bli kontaktet direkte via SMS og e-post, andre kan følge lenken fra www.rogfk.no/fhus.

- I Randaberg sender vi ut 3 200 invitasjoner til å delta i denne undersøkelsen, opplyser folkehelsekoordinator Anne Grødem.

Unge voksne blir særlig oppfordret til å delta.

- Det er viktig å få fram de unges stemme i undersøkelsen, som blir en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for samfunnsplanlegging i årene som kommer, sier Anne Grødem.

Undersøkelsen blir tilgjengelig fra 14. september og vil være åpen i 3 uker.

Mer om undersøkelsen

For å kunne utvikle et samfunn som i større grad ivaretar og fremmer trivsel, livskvalitet og helse, er det viktig å vite hvordan folk har det. Folkehelseundersøkelsen gir innbyggerne i Rogaland mulighet til å bidra med hvordan de selv opplever hverdagen på en rekke viktige områder. 

Kommuner og fylkeskommuner er forpliktet til å fremme folkehelse gjennom sitt plan- og utviklingsarbeid (Lov om folkehelsearbeid §§ 4-6, 20,21). For å kunne gjennomføre dette, er det viktig å vite hvor behovene er.

Informasjonen som blir samlet inn i denne undersøkelsen blir et viktig kunnskapsgrunnlag i arbeidet med å gjøre Rogaland til et bedre sted for alle.

Hvordan?
Omtrent 70 000 tilfeldig utvalgte rogalendinger blir invitert til å besvare undersøkelsen. I tillegg er den åpen for andre innbyggere i Rogaland, som selv ønsker å besvare den.

Spørreskjemaet er digitalt, og invitasjonene blir sendt med e-post og tekstmeldinger. Dette gjør det mulig å invitere langt flere enn i tradisjonelle telefon- eller papirbaserte undersøkelser. Dermed får en også inn mange nok svar til å ikke bare vurdere fylket totalt sett, men også de aller fleste kommunene, samt bydeler i Sandnes og Stavanger.

Deltakelse
Erfaringer fra andre fylker, som har gjennomført tilsvarende undersøkelser, viser at den digitale gjennomføringen ikke bidrar til å redusere deltakelsen blant de eldste. I Agder var deltakelsen høyest i aldersgruppen 60-69 (59 prosent svar), tett fulgt av aldersgruppen 70+ (56 prosent svar).

Hovedutfordringen er å få unge til å delta, særlig unge menn. Basert på erfaringene fra Agder er deltakelsen her ned mot halvparten av det vi ser blant de eldste.

Det er viktig at flest mulig deltar for å sikre et mest mulig riktig bilde av situasjonen i befolkningen.

Hva skjer videre med resultatene?
Resultatene blir kvalitetssikret og anonymisert av FHI. Deretter vil Rogaland fylkeskommune og de kommunene hvor det er mange nok svar kunne motta resultater fra undersøkelsen.

Denne informasjonen blir et viktig kunnskapsgrunnlag i kommunalt og fylkeskommunalt folkehelsearbeid, samt øvrig samfunnsplanlegging. Lov om folkehelsearbeid pålegger kommuner og fylkeskommuner å utvikle planer og strategier for å møte folkehelseutfordringene. Informasjonen fra denne undersøkelsen gir mye informasjon som tidligere ikke har vært tilgjengelig, og bidrar dermed til å gjøre det mulig med et mer målrettet arbeid på dette området.

Det er også et mål å bruke resultatene fra undersøkelsen i forskning.

Personvern

Ingenting av informasjonen som blir samlet inn blir publisert på en måte som gjør det mulig å identifisere enkeltpersoner. Alle opplysninger behandles uten navn, fødselsnummer eller andre direkte identifiserende opplysninger.

Folkehelseinstituttet (FHI) er ansvarlige for gjennomføring og oppbevaring av informasjonen, og sikrer at alt skjer på en forsvarlig måter. Kommuner og fylkeskommunen vil bare motta anonyme datafiler for bruk i videre analysearbeid.

Se FHIs nettsider om folkehelseundersøkelser og om personvern i folkehelseundersøkelser for detaljer.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?