Nå avdøde Sverre Sølversen fra Randaberg var krigsveteran som deltok i landgangen i Normandie i 1944. I mai 2015 mottok han minnemedalje for sin innsats under andre verdenskrig. På bildet holder han hjelmen han benyttet i krigsårene.

Hvem fortjener regjeringens minnemedalje for innsats under andre verdenskrig?

Av: Kommunikasjon
Publisert: 12.01.2023
Dersom du kjenner noen som fortjener denne medaljen, vil vi gjerne vite det.

Minnemedaljen kan tildeles norske og utenlandske militære og sivile, som anerkjennelse for innsats under andre verdenskrig. Det kreves at vedkommende bidro i kampen mot aksemaktene, eller til støtte for sivilsamfunnet. Redningsarbeid som omfattet fiendens styrker eller norske medløpere kan også regnes med.  

Forslag til mottakere av minnemedaljen kan meldes inn til oss fortløpende.

Hvordan melder du inn verdige mottakere?
Send inn navn og dokumentasjon på deltagelse etter gitte kriterier (se lenger nede på siden), til e-post: post@randaberg.kommune.no, eller som brevpost til: Randaberg kommune, veterankontakt Olav A. Thorsberg, postboks 40, 4096 Randaberg.

Kommunen innstiller deretter eventuelt verdige mottakere av regjeringens minnemedalje, og sender innstillingen videre til Statsforvalteren som beslutter tildeling på vegne av staten. Overrekkelse skjer i en egen seremoni, der kommunen, utenrikstjenesten og eller Forsvaret vil være representert.

Har du spørsmål?
Veterankontakt: Olav Asbjørn Thorsberg
Telefon: 97 07 38 38
E-post: olav.asbjorn.thorsberg@randaberg.kommune.no

Kriterier for å tildeles minnemedalje:
  • Norske og utenlandske militære, samt handelsflåten.
  • Sivile: Personer som gjorde en innsats i motstandsbevegelsen, holdningskampen eller under farefullt/belastende redningsarbeid i forbindelse med ulykker/ødeleggelser som følge av krigshandlinger.
  • Det kreves at vedkommende bidro i kampen mot aksemaktene, eller til støtte for sivilsamfunnet.
  • Redningsarbeid som omfattet fiendens styrker eller norske medløpere kan også regnes med, dersom rent humanitære hensyn tilsier det og man selv ikke har deltatt på fiendens side.  
  • Mottakere av norske eller allierte dekorasjoner for innsats mot aksemaktene er automatisk kvalifiserte mottakere av minnemedaljen.
  • Minnemedaljen skal overrekkes deltakeren personlig. Medaljen tildeles ikke post mortem.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?