Du er her: Hjem / Aktuelt / Fugleinfluensa i Norge høsten 2020

Fugleinfluensa i Norge høsten 2020

I høst er det påvist fugleinfluensa i Norge, Sverige, Danmark og flere land i Europa. Fugleinfluensaen er først og fremst en risiko for fugler og ikke for mennesker.

Rogaland er blant høyrisikoområdene for fugleinfluensa i Norge, og denne høsten er det i vår region påvist fugleinfluensa blant kortnebbgås (2 fugler) og kalkun (1 fugl). 

Fugleinfluensaen som er påvist i Rogaland er av typen H5N8, som er høypatogen. Det vil si at den kan gi mer alvorlig sykdom hos fugl enn en lavpatogen variant.

Mattilsynet innfører "portforbud" for å hindre smitte til tamme fugler.

For å hindre smitte fra ville til tamme fugler har Mattilsynet innført portforbud for fjørfe i fylkene Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Viken, Oslo og Innlandet. Et portforbud vil si at alle tamfugler skal være innendørs eller eventuelt under tak. 

Meld fra til Mattilsynet om døde fugler.

Mattilsynet oppfordrer folk som ferdes langs sjø og vann og våtmarksområder om å informere Mattilsynet ved funn av sjuke eller døde fugler av disse artene:

  • andefugler (ender, gjess og svaner)
  • måkefugler
  • vadere
  • rovfugler (spesielt ørn og musvåk)
  • åtseletere (kråke og ravn)

Fugler som er døde av ytre skader, er avmagra eller råtne er i utgangspunktet ikke aktuelle å undersøke for fugleinfluensa. Men ved funn av døde fugler av artene over, og som er uten synlig dødsårsak, bør det lokale Mattilsynet kontaktes på telefon 22 40 00 00.

Folkehelseinstituttet vurderer risikoen for smitte til mennesker som svært lav. Likevel skal man på grunn av smittefare unngå å komme i fysisk kontakt med sjuke eller døde fugler.

Registrering av hobbyfjørfe.

Hvis du har hobbyfjørfe i risikosonen må du registrere dyreholdet ditt hos Mattilsynet

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?