Sjøfuglene trenger all den ro de kan få gjennom hekkesesongen. Fra 15. april er det derfor forbudt å ferdes på og i nærheten av flere vernede øyer og holmer langs kysten (illustrasjonsbilde hentet fra Statsforvalteren i Agder sin hjemmeside).

Fred og ro for sjøfuglene

Av: Kommunikasjon
Publisert: 20.04.2023
Sjøfuglene trenger all den ro de kan få gjennom hekkesesongen. Fra 15. april er det forbudt å ferdes på og i nærheten av flere vernede øyer og holmer langs kysten.

Forbudet innebærer at all ferdsel til fots og med kjøretøy til lands i reservatene er ulovlig. Det samme gjelder opphold med båt og andre fartøy i en avstand på 50 meter fra land.

Hvor er det ferdselsforbud?
I Randaberg gjelder dette Grøningane naturreservat. Sjekk hvor og når ferdselsforbudene gjelder i kartet:

Miljoatlas.miljodirektoratet.no

I tillegg gjelder egne vernebestemmelser for Jærstrendene landskapsverneområde, samt vern og ferdselsrestriksjoner for Hålandsholmen (Hålandsvatnet) og Visteholmen.

Hva viser kartet?

  • Kartet viser hvor det er forbud mot all ferdsel og bruk av luftfartøy (fly og helikopter) i verneområder.
  • Bruk av droner regnes ikke som luftfart, og kan derfor være forbudt uten at det vises i kartet.
  • I verneområder kan det også være restriksjoner for spesielle aktiviteter som vindsurfing, bruk av seilbrett og båt, bålbrenning og lignende, som ikke vises i kartet.
  • Informasjon om hvilke regler som gjelder står i verneforskriften for det enkelte verneområdet. Klikk på et verneområde i kartet for å finne lenke til verneforskriften for det aktuelle området på lovdata.no.

Bildet: Grøningen naturreservat i Håsteinsfjorden, vest av Vistnesvågen som du ser i front. 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?