NAV-ansatte fra Randaberg-Kvitsøy-kontoret som lykkes med å få flere deltakere i kvalifiseringsprogrammet, fra venstre Mari Lokna, Håkon Henne og Christina Bergstøl Stølen. (Foto: NAV Randaberg-Kvitsøy).

Fra sju til 37 deltakere i kvalifiseringsprogrammet på ett år

Av: Kommunikasjon
Publisert: 21.11.2023
​​​​​​​Hvordan gå fra sju til 37 deltakere i kvalifiseringsprogrammet på ett år? NAV Randaberg-Kvitsøy har oppskriften!

På KS (kommunesektorens organisasjon) sin hjemmeside, er det en artikkelserie om «Gode grep i sosialtjenesten». I begynnelsen av november presenterte de her NAV Randaberg-Kvitsøy sine gode grep for å øke antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet. 

Vi deler mer enn gjerne denne artikkelen:

— For å oppnå suksess med kvalifiseringsprogrammet må det være en klar strategi, og positive og engasjerte medarbeidere. Og vi må tørre å stå i motstand, sier fagleder på NAV Randaberg-Kvitsøy, Christina Bergstøl Stølen.

Stølen er fagleder for et team på seks personer, der to personer er dedikerte veiledere for kvalifiseringsprogrammet (KVP). De har delt opp porteføljen i deltakere under og over 30 år. NAV-kontoret har stor oppmerksomhet på ungdom, en viktig målgruppe også som deltakere i kvalifiseringsprogrammet dersom de fyller vilkårene.

Mange deltakere

NAV Randaberg-Kvitsøy har 36 ansatte. Da Stølen startet i jobben som fagleder på NAV Randaberg-Kvitsøy for halvannet år siden, hadde kontoret syv deltakere i kvalifiseringsprogrammet, nå har de 37. Hun forteller at de har gjort flere viktige grep. Mens alle medarbeiderne tidligere jobbet litt med alt, er stillingene nå i større grad spesialiserte – også veilederstillingene i kvalifiseringsprogrammet.

NAV-kontoret har jobbet med strategi og satt seg klare mål for hvordan de skal jobbe med deltakere i kvalifiseringsprogrammet. De ansatte bruker aktivitetsplanen i saksbehandlingssystemet Modia til oppfølging av og dialog med deltakere om plan. Et Excel-ark med oversikt over alle aktive deltakere er også et godt virkemiddel for å ha god oversikt.

Jevnlige møter

Teamet som arbeider med kvalifiseringsprogrammet har jevnlige møter for å gjennomgå status og støtte hverandre i det daglige arbeidet. De har også en egen Teams-kanal og en sjekkliste over hva kvalifiseringsprogrammet er. Hvem som er aktuelle kandidater er distribuert til hele kontoret.

Rutiner kvalifiseringsprogrammet Randaberg 

Et annet viktig grep for å fange opp aktuelle kandidater til kvalifiseringsprogrammet, er at de har opprettet gode rutiner for sparring, og overføring av potensielle deltakere mellom sosialkonsulentene, veiledere i introduksjonsprogrammet og veilederne i kvalifiseringsprogrammet.

— Jeg opplever at det også er politisk interesse for programmet, og at det igjen gir økt satsing på programmet her på NAV-kontoret, avslutter Christina Bergstøl Stølen. 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?