Bilde som illustrerer militær aktivitet. Forsvaret skal i perioden 6.-26. mars ha øvinger i Rogaland.

Forsvaret rekvirerer øvingsområde i samtlige kommuner i Rogaland

Av: Kommunikasjon
Publisert: 22.02.2023
I perioden 6.–26. mars 2023, rekvirerer Forsvaret områder til gjennomføring av øvelsen «Jøssing». Øvelsen berører alle kommuner i Rogaland.

Øvelsen gjennomføres av Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 (HV-08). Selve avdelingstreningen består av inntil 4 000 soldater. Det vil bli noe bruk av feltvogner og lastebiler som transportmiddel. Øvelsen gjennomføres utenfor definerte verneområder i alle berørte kommuner. Bruk av pyrotekniske markeringsmidler kan forekomme. Eventuelle skarpskyting vil kun foregå på godkjente skytebaner.

Forsvaret anmoder om at sivile grunneiere holder bommer åpne, eller merker bommer tydelig med kontaktinformasjon slik at Forsvaret kommer til innenfor de rekvirerte områdene.

Rekvisisjonen gjøres med hjemmel i lov om militære rekvisisjoner med tilhørende forskrifter, samt lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.

Spørsmål om øvelsen eller eventuelle erstatningskrav under og etter øvelsen kan rettes til kontaktperson i HV-08: major Hans Borgfjord, tlf. 51 34 39 30, e-post: hborgfjord@mil.no.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?