Du er her: Hjem / Aktuelt / 3-årig forskningsprosjekt i Randaberg

3-årig forskningsprosjekt i Randaberg

Randaberg har fått midler til et 3-årig forskningsprosjekt.

Innhold

  Målet er å utforske hvordan PPT og barnehage og skole i fellesskap kan utvikle lokalt forankret kompetanse for inkluderende praksis

  Prosjektet er et samarbeid mellom Randaberg og Bergen kommune, NLA høgskolen (Norsk Lærerakademi), Universitetet i Stavanger og Statped

  Randaberg kommune er prosjekteier, mens NLA høgskolen vil lede prosjektet og ha det forskningsfaglige ansvaret.

  Prosjektperioden er fram til april 2021.

  Samarbeid
  Hovedfokuset er på samarbeidet mellom PP-tjenesten og en skole og en barnehage i Randaberg og Bergen kommune, der forskerne følger de endringene kommunene selv velger å sette i gang.

  - I Randaberg deltar Goa skole og Viste barnehage, sammen med PP-tjenesten og styrka barnehage, sier oppvekstsjef Jenny Elisabeth Nilssen, som leder prosjektet i Randaberg kommune. 

  6,8 millioner kroner i prosjektmidler 
  Midlene til prosjektet kommer fra Norges forskningsråd. 

  - Forskningsrådet innvilget hele søknadsbeløpet, vel 6,8 millioner kroner, som inkluderer en stipendiatstilling ved NLA høgskolen, sier Jenny Elisabeth Nilssen.

  - Konkurransen om midlene er stor, og det var derfor gledelig at vi nådde fram i konkurranse med 24 andre søkere.

  Styringsgruppe
  Det er oppnevnt en egen styringsgruppe i Randaberg, ledet av oppvekstsjef Jenny Elisabeth Nilssen. Andre medlemmer i styringsgruppen er Eva Walde Lund, rektor ved Goa skole, Ann Kristin Andersen, styrer ved Viste barnehage, Wenche Kvalvik Vasshus, leder av styrka barnehage, og Anne Martha Vagle, leder for Randaberg interkommunale PP-tjeneste. 

  I tillegg er det oppnevnt egne prosjektgrupper i Viste barnehage og på Goa skole.

  Bildet under: Deler av styringsgruppen i Randaberg, f.v. Eva Walde Lund, Jenny Elisabeth Nilsen, Ann Kristin Andersen og Anne Martha Vagle. Wenche Kvalvik Vasshus var ikke til stede da bildet ble tatt.

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?