Nå skal alle innbyggerene våre ha fått den nye beholderen for hageavfall.

Ferdig med utkjøring av beholdere til hageavfallet

Av: Kommunikasjon
Publisert: 26.05.2023
Denne uka ble Renovasjonsavdelingen ferdig med utkjøring av beholdere til alle husstandene i Randaberg. Dermed er det klart for tømming i juni.

Når er første tømming?

Første tømming for hageavfall er i uke 23 (fra mandag 5. juni til fredag 9. juni).

Informasjon om tømmedager for hageavfall finner du i tømmekalenderen eller renovasjonsappen. 

Hva kan du kaste i beholderen for hageavfall?

  • gress
  • hekk
  • greiner 
  • mose
  • vanlig ugress

Alt dette leveres til kompostering. Det skal derfor ikke være plastsekker, poser, tau eller andre fremmedlegemer i beholderen, da avfallet skal gjennom en kvern. 

Maks vekt på beholderen er 60 kg.

Hva skal IKKE i beholderen for hageavfall?

  • jord 
  • sand
  • grus
  • stein

Det som er listet opp over kan leveres til IVAR sine gjenvinningsstasjoner.

Ikke fått beholder?
Om du ikke har fått beholderen og ønsker dette kan du melde i fra via renovasjonsappen eller Meld feil. Hvis du ikke har tilgang til noen av disse, kan du ringe Servicetorget på tlf. 51 41 41 00. 

Ønsker ikke å ha beholder?
Du må da ha en godkjent kompostbinge eller andre gode grunner for å ikke ha beholderen for hageavfall. Begrunn og meld fra via renovasjonsappen eller Meld feil

Hvis du ikke har tilgang til noen av disse, kan du ringe Servicetorget på tlf. 51 41 41 00. Dersom du ikke ønsker å ha beholderen for hageavfall, må du være klar over at du ikke kan kaste det i matavfallet, eller på et fellesområde. 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?