Illustrasjon: Konfliktrådet.no

Er du konfliktrådets nye mekler?

Av: Kommunikasjon
Publisert: 09.11.2023
Konfliktrådet Sør-Vest søker etter nye meklere i kommunene Stavanger, Sola, Randaberg, Haugesund, Stord, Bømlo og Sauda.

Konfliktrådet Sør-Vest
Konfliktrådet har til oppgave å mekle mellom parter i en konflikt. Dette gjelder både saker overført fra politiet og saker som partene selv henviser. Ved mekling møtes partene på et nøytralt sted hvor de gis mulighet til å løse saken med bistand fra en mekler. Mekling i konfliktråd er gratis og frivillig.

Er du en engasjert person med ledig fritid og lyst på nye utfordringer?
Meklernes oppgave er å legge til rette for dialog mellom partene. Dette gjøres i forsamtaler og direkte møter. Konfliktrådene benytter seg av mekling som metode.

Konfliktrådet er en lekmannsordning der det ikke stilles formelle krav til utdanning eller praksis, men det legges stor vekt på personlig egnethet. Konfliktrådet Sør-Vest har i dag 42 meklere.

Konfliktrådet ønsker en bredt sammensatt meklergruppe med hensyn til alder, kjønn og bakgrunn som gjenspeiler lokalsamfunnet der du bor.

Personer med annen etnisk bakgrunn oppfordres til å søke.

Meklerne oppnevnes for fire år og vi søker etter personer som har interesse for, og ikke minst tid til, vervet. Søkerne må være over 18 år, ha tilfredsstillende vandel, og god norsk skriftlig og muntlig formidlingsevne.

Obligatorisk grunnopplæring (4+3+1 dager) vil bli gitt før oppnevning, samt regelmessig oppfølging, individuelt og sammen med de andre meklerne i konfliktrådet.

Vervet godtgjøres for tiden med kr. 225,- pr. time og foregår stort sett på ettermiddags- og kveldstid.

Å være mekler er ingen jobb, men et verv som godtgjøres.

Søknadsfrist 26.11.23

Søk her: https://konfliktraadet.no/mekler-i-konfliktradet/soknad-om-meklerverv/

Konfliktråd logo
For nærmere informasjon, kontakt konfliktrådet
:

leder               Kirsten Borsheim                 915 66 509
rådgiver         Thomas Yvan Skotnes          474 84 510
rådgiver         Gro Wichmann                     474 52 429

https://konfliktraadet.no/

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?