Illustrasjonsfoto tilskudd.

Tilskudd til inkludering av barn og unge

Publisert: 19.10.2023
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har lyst ut tilskuddsordningen «Tilskudd til inkludering av barn og unge» for 2024. Søknadsfristen er fredag 3. november 2023.

Offentlige og private aktører, samt frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd til aktiviteter rettet mot barn og unge som står i fare for å havne i utenforskap.

Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse.

Hvem kan søke

Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om dette tilskuddet.

Søkerne må være tilknyttet en virksomhet, enten dette er en organisasjon, stiftelse, forening, bedrift, kommune eller annet.

Virksomheter som søker om tilskudd, må være registrert i Enhetsregisteret.

Ulike aktivitetstyper har forskjellige krav. For eksempel skal aktivitetene som tilbys ha lave eller ingen kostnader for målgruppen.

Mer informasjon om krav til å søke finnes på Bufdir>Tilskudd.

Hvordan å søke.

  • Logg deg inn i Bufdirs søknadsportal og angi hvilken virksomhet du skal søke på vegne av.
  • Trykk på tilskuddsordningen du skal søke på.
  • Opprett søknadsskjemaet.

Veiledning om hvordan å lage konto, knytte seg til en virksomhet og nyttig informasjon finnes på Bufdirs veiledning side

Les mer om Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Bufdir er en institusjon som ivaretar faglig og administrativ utvikling, erfaringsdeling, samordning og nasjonal koordinering av disse områdene

  • Barnevern
  • Barn
  • Ungdom og oppvekst
  • Adopsjon
  • Familievern
  • Likestilling og ikke-diskriminering
  • Vold og overgrep i nære relasjoner.

Mer informasjon finnes om Bufdir finnes på organisasjonens nettside.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?