Frivillighetens hus i Randaberg sentrum.

Bli en del av Frivilligsentralen sitt styre

Av: Kommunikasjon
Publisert: 11.08.2023
Frivilligsentralen i Randaberg skal danne sitt første ordinære styre etter opprettelsen i 2022. De søker derfor etter engasjerte medlemmer.

Av totalt syv plasser i styret skal fire tilhøre frivilligheten i Randaberg, og hvert medlemskap varer i to år.

— Din nominasjon gjelder! Vi ber nå alle lag og foreninger om å nominere dyktige kandidater fra deres organisasjon, som kan representere frivilligheten og bidra aktivt til styrets arbeid, sier Morten Kvanvik Rønne, daglig leder i Frivillighetens Hus.

— Å være en del av Frivilligsentralens styre gir deg en unik mulighet til å påvirke og bidra til fellesskapet i Randaberg på flere måter:

 • Påvirk driften: Som styremedlem kan du delta i avgjørelser som påvirker Frivilligsentralens og Frivillighetens hus' daglige drift. Din stemme teller!
 • Styrk fellesskapet: Frivilligsentralen og Frivillighetens hus er koblingen mellom frivilligheten og kommunen. Delta i å forme samarbeidet mellom disse viktige aktørene.
 • Høringsinstans: Styret blir en viktig høringsinstans for Randabergs frivillighetssektor. Gi din forening en stemme og bli lyttet til!
 • Påvirk kommuneengasjementet: Du får muligheten til å påvirke kommunens tilnærming til frivillighet og samfunnsengasjement.
 • Strategisk påvirkning: Delta i utviklingen av Frivilligsentralens strategier, satsninger og prosjekter som gagner lokalsamfunnet.
 • Lederressurs: Styret er med på å bestemme hvordan den daglige lederen i Frivilligsentralen bruker sin tid og kompetanse.
 • Framtidig samhandling: Som styremedlem vil du bidra til å arrangere årlige dialogkonferanser, møteplasser og nettverksbygging, som styrker samarbeidet mellom kommune, frivillighet og næringsliv.

Frist for å nominere er fredag 25. august.

Bruk dette skjemaet for å nominere

Du kan også nominere ved å skrive e-post med nominasjon og begrunnelse til mkr@randaberg.kommune.no.

Har du spørsmål?
Ta kontakt med Morten Kvanvik Rønne, daglig leder Frivillighetens Hus, telefon 41 69 21 49. 

Styrets oppgaver

Styret skal:

 • Vedta årsplan/handlingsplan innenfor gitte rammer, og etter kommunens planverk og målsetninger.
 • Vedta forslag til driftsbudsjett for kommende år.
 • Vedta og prioritere brukstid på Frivillighetens hus.
 • Bli orientert om årsrapport og driftsregnskap ved årets første styremøte.
 • Uttale seg i saker som angår frivilligheten i Randaberg.
 • Dele ut en årlig Frivillighetspris.
 • Være aktiv i arbeidet med den årlige Dialogkonferansen.
 • Være oppdatert på virksomheten i Frivilligsentralen, inklusiv vedtekter, retningslinjer og saksdokument i forbindelse med styremøter.
Hva skjer videre?

Valgkomiteen innstiller på fire personer, inklusiv personlig varamedlem.

Valgkomiteen består av Melissa Ulltang (frivillig i Frivilligsentralen), Øystein Stjern (frivillig utenfor Frivilligsentralen) og daglig leder Morten Kvanvik Rønne.

Innstillingen legges frem for politisk behandling i Hovedutvalg for nærmiljø og kultur på deres første møte etter lokalvalget i høst. Der velges det fire medlemmer. Etterpå blir det arrangert styreseminar med opplæring og kurs.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?