Bilde som viser sansehagen ved Vistestølen sykehjem. Illustrasjonsbilde.

Behov for sykehjemsplasser

Av: Kommunikasjon
Publisert: 23.02.2023
Kommunedirektøren har startet arbeidet med å rekruttere nødvendig personell og kompetanse for oppstart av sykehjem på Vistestølen. Målet er oppstart allerede fra 1. september 2023.

Pressemelding 23. februar 2023:

Behov for en dobling av sykehjemsplassene fram til 2040

I den politiske saken, «Behov for flere sykehjemsplasser», som ble vedtatt i desember 2022, står dette:

  • "Behovet for sykehjemsplasser er beregnet til en økning på åtte plasser (12 plasser ut fra opprinnelig vedtatt budsjett for 2022) fra 2023, og videre en økning på 42 plasser for neste tiårsperiode. Frem til 2040 vil Randaberg ha behov for mer enn en dobling av kapasiteten på sykehjemsplasser".

I handlings- og økonomiplanen for 2023-2026 er det vedtatt å leie langtidsplasser i annen kommune (6,5 mill). Vi hadde en foreløpig avtale med Sola kommune om dette. I Sola var det i kommunedirektørens budsjettforslag tilsvarende tiltak om utleie av langtidsplasser, men vedtaket i Sola lukket denne muligheten. Vi har også undersøkt muligheten for leie av langtidsplasser i Stavanger, men heller ikke der er det ledige langtidsplasser for pasienter fra andre kommuner.

Når det gjelder korttidsplasser, samarbeider kommunene fortløpende for å hjelpe hverandre, men i praksis er det press på korttidsplasser i hele regionen.

I saken "Behov for flere sykehjemsplasser" er det planlagt at Vistestølen kan benyttes midlertidig, for å innfri behovet for sykehjemsplasser. Planen var å forberede sykehjemsdrift i 2023, med oppstart og drift fra 2024.

Kommunedirektøren ønsker sykehjemsdrift på Vistestølen allerede i 2023

Siden det ikke lar seg gjøre å leie sykehjemsplasser i Sola, samtidig som at det er et betydelig trøkk i kommunesektoren på utskrivningsklare pasienter fra SUS, har kommunedirektøren startet arbeidet med å rekruttere nødvendig personell og kompetanse for oppstart av sykehjem på Vistestølen så snart som mulig.

Målet er oppstart fra 1. september 2023.

Kommunedirektøren legger i neste formannskapsmøte fram en sak om status for bemanning, og tidspunkt for oppstart av sykehjemsdriften. Inkludert i denne saken vil det være en foreløpig beregning av økonomiske konsekvenser ved å ta Vistestølen i bruk allerede i 2023.

Dronebilde av Vistestølen sykehjem (innringet).

Bilde: Dronebilde av Vistestølen sykehjem (innringet). 

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?