Det er stor mangel på handverkere i Rogaland i dag, viser en fersk bedriftsundersøkelse levert av NAV. (Illustrasjonsbilde)

Bedrifter i Rogaland mangler 4 700 ansatte

Av: Kommunikasjon
Publisert: 10.05.2023
​​​​​​​Onsdag ble resultatene fra NAVs årlige bedriftsundersøkelse offentliggjort. I Rogaland er det i hovedsak mangel på sykepleiere, elektrikere, ingeniører og snekkere.

— Bedriftsundersøkelsen (PDF) viser at det fortsatt er stort behov for folk, selv om mangelen på arbeidskraft har gått ned siden i fjor. Norske virksomheter mangler til sammen nesten 53 000 personer. I Rogaland svarer 26 prosent av privat og offentlige virksomheter at de har utfordringer med å rekruttere medarbeidere med ønsket kompetanse. I antall utgjør mangelen 4 700 personer, sier NAV-leder Kel Tighe.

Mangel i flere yrkesgrupper
Bedriftsundersøkelsen viser at det i Rogaland er mangel på 414 sykepleiere, 189 elektrikere, 162 ingeniører og 156 tømrere og snekkere.

Det er også stor etterspørsel etter flere andre yrkesgrupper innen helse- og sosialtjenester, bygg- og anleggsvirksomhet, eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting, undervisning, industri, varehandel og overnattings- og serveringsvirksomhet.

Olje og gass utmerker seg
— I år utmerker bergverksdrift og utvinning seg. Vi har ikke registrert høyere etterspørsel etter arbeidskraft i denne næringen siden 2012 og 2013, sier Tighe.

I Rogaland er de fleste aktørene som er registrert i denne næringsgruppen bedrifter som produserer olje og gass. 50 prosent av bedriftene har rekrutteringsutfordringer. Totalt mangler de 378 medarbeidere. I tillegg er det en manko på 369 ansatte i industrisektoren, som i stor grad gjelder ansatte i leverandørindustrien.

Samtidig står mange utenfor arbeidslivet.
— Mangelen på kompetanse og arbeidskraft er alvorlig. Ikke bare for de virksomhetene dette gjelder, men òg for de som gjerne vil delta i arbeidslivet og som ikke får innpass, sier NAV-lederen.

— I NAV bruker vi kunnskapen fra bedriftsundersøkelsen til å videreutvikle vårt samarbeid med arbeidsgiverne og andre aktører i arbeidsmarkedet. Vi ønsker at flere av de som står utenfor yrkeslivet skal få seg en jobb. Når alle gode krefter drar samme vei, så får vi til mye, avslutter Kel Tighe.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?