Illustrasjonsbilde solceller

Nye tilskudd til energitiltak for frivilligheten

Av: Kommunikasjon
Publisert: 27.06.2023
Nå kan frivillige lag og organisasjoner i Rogaland søke om støtte til energisparingstiltak.

I fjor vedtok Fylkestinget at det i 2023 skulle etableres en ordning som gir støtte til energiøkonomiserende tiltak for frivilligheten.

Det har resultert i to tilskuddsordninger som retter seg mot henholdsvis kartlegging av energibruk i egne bygg, og gjennomføring av tiltak som reduserer energibruk eller bidrar til lokal produksjon av fornybar energi. Det er satt av 8 millioner kroner til ordningene som en engangsbevilgning.

Tilskuddsordning for energikartlegging
For organisasjoner som har behov for ekstern assistanse til å finne ut hvilke tiltak som kan gi mest energisparing, er det laget en tilskuddsordning for energikartlegging. Organisasjoner kan gjennom ordningen få støtte til å engasjere eksterne rådgivere som lager en rapport over ulike energitiltak for bygget. Det er satt av én million kroner til ordningen.

Les mer og søk om tilskuddsordning for energikartlegging

Tilskuddsordning for gjennomføring av energisparings- eller energiproduksjonstiltak
I den andre ordningen vil det bli gitt tilskudd til konkrete tiltak som bidrar til redusert energibruk eller økt lokal fornybar produksjon i egen bygningsmasse. Det kan handle om en rekke ulike tiltak, som for eksempel alternative oppvarmingsmetoder og etterisolering, eller lokal energiproduksjon som solfangere og solceller.

Hvem som får tilskudd via ordningen, beror på hvor mye energi som spares eller produseres sett opp mot størrelsen på tilskuddet det er søkt om. Tilskuddsrammen er på syv millioner kroner.

Les mer og søk om tilskuddsordning for energitiltak 

Søknadsfristen er 1.september 2023.

For spørsmål om tilskuddsordningen kontakt Rogaland fylkeskommune.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?