I disse dager sendes det ut skatteseddel for eiendomsskatt på alle bolig-, fritids- og næringseiendommer i Randaberg kommune.

Nå sendes eiendomsskatteseddelen ut

Av: Kommunikasjon
Publisert: 15.02.2024
Alle som eier eiendom i Randaberg får de neste dagene tilsendt sin skatteseddel. Skattesatsen er 1,0 promille for bebygde bolig- og fritidseiendommer.

Generelt om eiendomsskatt

  • Eiendomsskatt er skatt som betales til kommunen ut ifra en fastsatt takst på eiendommen.
  • Randaberg kommune skriver ut eiendomsskatt på alle bolig-, fritids- og næringseiendommer i kommunen.
  • Sammen med inntektsskatten til kommunen, er eiendomsskatten med på å dekke kostnadene til ulike tjenester for alle innbyggerne.
  • I 2024 er skattesatsen 1,00 promille for bebygde bolig- og fritidseiendommer.
  • For annen eiendom (næring m.m) er skattesatsen 4,79 promille.
  • Eiendomsskattelistene 2024 blir tilgjengelig fra 1. mars.

Hvor mottar jeg skatteseddelen?
Det sendes i disse dager ut skattesedler med eiendomskattetakst for 2024 på eiendommer i Randaberg kommune. Skatteseddelen vil bli sendt ut digitalt til eier av eiendommen. For de som har digital postkasse vil den havne der. Har du ikke digital postkasse, blir den tilgjengelig i Altinn, og hvis den ikke blir åpnet i Altinn innen 48 timer vil den bli sendt ut som papirpost til din postkasse. For dem som har reservert seg for digital post vil det gå direkte i papirpost fra Altinn.

Når kommer fakturaen?
Selve skatteseddelen er ikke en faktura, men en oversikt over grunnlaget for eiendomsskatten som blir fakturert i to eller fire terminer, alt etter hva eier har valgt. Den første fakturaen sendes ut i mars og har betalingsfrist rundt 1. april.

Du kan lese mer om eiendomskatt på denne siden, her vil du også finne en forklaring på skatteseddelen og hva de ulike punktene betyr.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?