Du er her: Hjem / Valg

Valg

Valgdager, åpningstider og resultat.

Innhold

  Valgdager Stortingsvalget 2021

  • Søndag 12. september, Randaberghallen, kl. 14.00-21.00.
  • Mandag 13. september, Randaberghallen, kl. 09.00–21.00.

  Resultat fra tidligere valg

  Valgresultat 2019

  Resultat sist endret 10. september kl. 18.06, inkl. forhåndsstemmer. Fremmøte 69,0 %.

  Kommunestyrevalget:

  • Arbeiderpartiet (24,5 %). 7 representanter (- 1)
  • Høyre (22,8 %). 6 representanter (- 1)
  • Senterpartiet (15,8 %). 4 representanter (+ 1)
  • Fremskrittspartiet (13,8 %). 4 representanter (+ 1)
  • Kristelig Folkeparti (12,6 %). 3 representanter (- 1)
  • Miljøpartiet De Grønne (4,3 %). 1 representant (0)
  • Sosialistisk Venstreparti (3,2 %). 1 representant (+ 1)
  • Venstre (2,9 %). 1 representant (0)

  Personstemmer

  Når partiene bestemmer hvem som skal stå på deres stemmeseddel bestemmer de også rekkefølgen til kandidatene. Hvis du er uenig i denne rekkefølgen, kan du gi personstemmer til en eller flere kandidater på listen. I Randaberg fikk disse politikere flest personstemmer:

  • Kristine Enger, Ap (421)
  • Jarle Bø, Sp (295)
  • Bjørn Kahrs, Høyre (282)
  • Øystein Stjern, KrF (236)
  • Robert Raustein, Frp (161)
  • Eirik Dirdal, Høyre (110)
  • Renate Kolnes, Høyre (102)

  Hele oversikten over personstemmene får du her.

  Slengerstemmer

  Hvis du ønsker å gi en personstemme til en eller flere kandidater fra andre partier enn det du stemmer på, kan du gi disse en slengerstemme. Her er partiene sine slengerstemmer:

  • Sp (199)
  • KrF (128)
  • Ap (118)
  • Høyre (85)
  • MDG (67)
  • Venstre (52)
  • FrP (32)
  • SV (22)

  Fylkestingsvalget

  • Høyre (23,1 %)
  • Arbeiderpartiet (21,7 %)
  • Fremskrittspartiet (12,2 %)
  • Kristelig Folkeparti (11,9 %)
  • Senterpartiet (11,4 %)
  • Folkeaksjonen Nei Til Mer Bompenger (6,6 %)
  • Miljøpartiet De Grønne (4,0 %)
  • Sosialistisk Venstreparti (3,0 %)
  • Venstre (2,5 %)
  • Rødt (1,4 %)
  • Pensjonistpartiet (1,0 %)
  • Partiet De Kristne (0,8 %)
  • Demokratene I Norge (0,2 %)
  • Liberalistene (0,1 %)
  • Sosialliberalt Parti (0,0 %)

  Forhåndsstemmevalget

  Totalt 1 840 stemmer:

  • Arbeiderpartiet (24,2 %)
  • Høyre (22,5 %)
  • Senterpartiet (14,5 %)
  • Kristelig Folkeparti (13,8 %)
  • Fremskrittspartiet (13,3 %)
  • Miljøpartiet De Grønne (5,3 %)
  • Sosialistisk Venstreparti (4,0 %)
  • Venstre (2,4 %)
  Valgresultat 2017

  Valg: Stortingsvalg.
  Frammøte:
   81,7 %. 
  Stemmer: 6 109 (totalt).
  Forhåndsstemmer: 2 222

  Forhåndsstemmene utgjør mer enn 28 prosent av de stemmeberettigede i kommunen, og er dermed forhåndsstemme-rekord i Randaberg kommune.  

  Valgresultat 2009-2015 

  Godkjente valglister

  Partiene sine listeforslag blir godkjent i valgstyret etter valgloven § 6-6. De godkjente valglistene blir lagt ut her og på kommunehuset, servicetorget.

  Valgkort

  Valgdirektoratet sender ut valgkort når de er klar. 

  • Når det er valg mottar stemmeberettigede personer i Norge valgkortet sitt i posten. Et valgkort er et papirkort (i noen kommuner digitalt, via SMS) med informasjon om deg og om det kommende valget.
  • Å motta valgkortet er en bekreftelse på at du har stemmerett og at du er innført i manntallet i den kommunen der du er folkeregistrert.
  • På valgkortet står det hvor og når du kan stemme på valgdagen og hvordan du stemmer.
  • Du trenger ikke valgkort for å stemme, men ta med deg valgkortet når du skal stemme, fordi det går raskere å skanne kortet i stedet for å søke opp deg som velger.
  • Husk at valgkortet ikke er legitimasjon. Du må ha med legitimasjon i tillegg når du skal stemme. 

  Forhåndsstemme

  I Randaberg kan du forhåndsstemme på kommunehuset (servicetorget), på Randaberg folkebibliotek og på sykehjemmene våre. Vi legger ut datoer og tidspunkt når dette er klart.

  Har du ikke mulighet å oppsøke et stemmelokal?

  Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan oppsøke et stemmelokale, kan avgi forhåndsstemme hjemme.  

  Stemmerett og manntall

  Du må ha stemmerett og stå innført i manntallet for å kunne stemme. 

  For velgere bosatt i Norge gjelder:

  • Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert i folkeregisteret som bosatt per 30. juni i valgåret.
  • Dersom du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.

  For velgere bosatt i utlandet gjelder:

  • Dersom du bor i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.
  • Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet. Dersom du ikke noen gang har vært folkeregisterført som bosatt i Norge, skal du søke til Oslo kommune.

  For velgere med strengt fortrolig adresse gjelder:

  • Du er ikke innført i det ordinære manntallet som kommunen har tilgang til. Din kommune vil motta et særskilt tilleggsmanntall på papir med oversikt over personer med strengt fortrolig adresse. Du vil bli informert om stemmegivningen i et eget brev som sendes til deg via Kripos.

  Hvordan sjekker jeg om jeg er manntallsført?

  • Manntallet for Randaberg og Sametingets valgmanntall blir lagt ut til offentlig ettersyn på servicetorget, kommunehuset.

  Krav om retting av feil

  • Dersom du mener at du selv eller andre uriktig er blitt innført i eller utelatt fra manntallet, kan du kreve at feilen blir rettet. 
  • Krav om retting skal være skriftlig, og begrunnelse sendes via e-post.

  Du kan lese mer om manntall her

  Tidlig forhåndsstemmegivning

  Dersom du ikke har mulighet til å stemme i den ordinære forehåndsstemmeperioden eller på valgdagen, kan du ta kontakt med kommunen hvis du ønsker å stemme for å avgi din stemme allerede fra 1. juli.

  I Randaberg kan du avgi tidligstemme på servicetorget (kommunehuset). Stemmegivningen foregår i servicetorgets åpningstider.

  Kontaktinformasjon servicetorget

  Åpningstid: Mandag-fredag, kl. 08.00-15.00.
  Telefon: 51 41 41 00.
  E-post: servicetorget@randaberg.kommune.no.

  Vil du bli valgmedarbeider?

  • Opplæring blir gitt.
  • Valgmedarbeiderne må være i valglokalet 1,5 timer før oppstart.
  • Etter at valglokalet er stengt på mandagen, må valgmedarbeiderne bistå med opptelling av stemmene.
  • Påmeldingsfrist: Kommer senere.

  Godtgjørelse:

  • Ansatte i Randaberg kommune: Etter HTV-bestemmelsene.
  • Frivillige: xx kr. Valgmedarbeiderne plikter å stille begge dagene.
  • Det forutsettes at en jobber minimum 7,5 time per dag. 

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?